facebook

Algemene praktijkrichtlijnen

Hier vind je een overzicht van door de KNMT ontwikkelde algemene praktijkrichtlijnen.

Algemene praktijkrichtlijnen vormen een leidraad voor de praktijkvoering en de organisatie van de zorg voor patiënten. Ze helpen tandartsen voor hen relevante wet- en regelgeving in hun praktijk te implementeren. De KNMT verrijkt dit soort richtlijnen veelal met extra hulpmiddelen om dat te vergemakkelijken. 

Onderstaande algemene praktijkrichtlijnen zijn gemaakt of worden onderschreven door de KNMT. De meest recente richtlijn staat bovenaan.

 • Niet aangaan of beëindigen behandelingsovereenkomst (KNMT, 2023)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

 • Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten reguliere openingstijden (KNMT, 2022)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

 • Patiëntendossier (KNMT, 2020) 

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

 • Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg (KNMT, 2021)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

 • Standpunt toepassing van fillers en botox (KNMT, 2023)

Standpunt (pdf)

 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG, 2018) 

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

 • Tandheelkundige radiologie (KNMT, 2018) 

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

 • Infectiepreventie (KNMT, 2016)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

 • Elektronisch voorschrijven recepten (KNMG, 2014)

Richtlijn

Hulpmiddelen

 • Overdracht medicatiegegevens in de keten (IGJ en VWS, 2019)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

 • Second opinion (KNMT – 2023)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

Samenwerking en verwijzing: