Sectie tandarts-specialisten

Speciaal voor het behartigen van de belangen van MKA-chirurgen en orthodontisten die bij de KNMT zijn aangesloten, is er het bestuur Sectie Tandarts-specialisten (STS). Het wordt ondersteund door de Specialisten Onderhandelingscommissie kaakchirurgie (SOC-k) en Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

Het bestuur van de Sectie Tandarts-specialisten (STS) bestaat uit:

  • dr. J.E. (Eelco) Bergsma, voorzitter;
  • mw. drs. L. (Lotte) Veldhuijzen van Zanten, vicevoorzitter;
  • mw. drs. M.A.E.M. (Marjolijn) Oomens, lid;
  • mw. drs. P.C. (Patricia) Wering, lid;
  • drs. R.B.G. (Roy) Horsthuis, lid.

Laurens Fabels is lid van de ledenraad namens de tandartsspecialisten.