Registratie tandarts-specialist

Hier vindt u informatie over inschrijving als tandarts-specialist na afronding van de specialistenopleiding.

Tandarts-specialisten moeten zich inschrijven in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De inschrijving in het specialistenregister geeft u het recht de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als orthodontist of kaakchirurg bekend te maken. Alleen met deze inschrijving kunt u als specialist werkzaam zijn en overeenkomsten sluiten met zorgverzekeraars of zorginstellingen.

Registratie-eisen volgen uit regeling en besluit

De eisen die worden gesteld aan de (eerste) inschrijving in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) na voltooiing van de betreffende opleiding in Nederland liggen vast in de Regeling Specialismen Tandheelkunde (pdf) en de onderliggende besluiten (Besluit MKA; pdf en Besluit DMO; pdf).

Registratieprocedure

Zodra u beschikt over de eindverklaring, D-formulier of voltooiingsverklaring, stuurt u deze naar de RTS. De RTS zal uw inschrijving in het opleidingsregister daarop beëindigen en vervolgens kunt u, bij voorkeur per e-mail, een verzoek indienen bij de RTS om te worden ingeschreven in het betreffende specialistenregister.

Ingangsdatum registratie

Als de aanvraag binnen 3 maanden na afgifte van de opleidingstitel bij de RTS is ingediend en de RTS oordeelt dat de aanvraag aan de overige eisen voor registratie voldoet, gaat de inschrijving  in op de dag volgend op de einddatum van uw opleiding. Registratie vindt in dat geval plaats voor de duur van 5 jaar. Als de aanvraag meer dan 3 maanden maar binnen 5 jaar na afgifte van de opleidingstitel bij de RTS wordt ingediend en de RTS oordeelt dat de aanvraag aan de overige eisen voor registratie voldoet, dan vindt registratie voor beperkte duur plaats. De RTS bepaalt de ingangsdatum van de registratie. Indien de aanvraag meer dan 5 jaar na afgifte van de opleidingstitel wordt ingediend, gelden aanvullende eisen. Registratie met terugwerkende kracht is niet mogelijk!

Buitenslands gediplomeerden

Voor buitenlands gediplomeerden geldt een aparte registratieprocedure.

Contactgegevens registratie

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling registratie
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
Tel. (0031) (0) 88-4404303
E-mail: rts.registratie@knmt.nl