Meer bevoegdheden voor (sommige) mondhygiënisten vanaf 1 juli 2020

Hans Scholten
2 minuten
Team praktijk tandarts
Op 1 juli gaat het experiment taakherschikking in de mondzorg van start. Vierjarig opgeleide mondhygiënisten die zich hebben ingeschreven in het BIG-register mogen dan zonder opdracht van een tandarts primaire caviteiten behandelen, verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken. Voor een goed verloop van het experiment hebben de KNMT en ANT samenwerkingsafspraken gemaakt met NVM-Mondhygiënisten.

Nagaan of patiënt ook tandarts heeft

Zo is afgesproken dat een geregistreerd-mondhygiënist, zoals de mondhygiënist met de extra bevoegdheden gaat heten, altijd na zal gaan of de patiënt is ingeschreven bij een tandarts. Zo niet, dan heeft de geregistreerd-mondhygiënist een inspanningsverplichting om er bij de patiënt op aan te dringen zich alsnog bij een tandarts in te schrijven. Als hij/zij dit desondanks niet wil, dan is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om reguliere tandheelkundige zorg te krijgen.

Tandarts stelt zorgplan volwassenen op

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt rondom het zorgplan. Zo zal het zorgplan voor volwassenen (>18 jaar) worden opgesteld door de tandarts. Wel kunnen op verzoek van de patiënt delen van dat plan in overleg met de geregistreerd-mondhygiënist worden vastgesteld. Als een patiënt expliciet de geregistreerd-mondhygiënist als hoofdbehandelaar wil, dan zal deze voor bijzonderheden waarbij afstemming met de tandarts waarschijnlijk is het zorgplan in overleg met de tandarts vaststellen. Het is hierbij belangrijk dat de afspraken voor beide behandelaars duidelijk en werkbaar zijn. 

Spoedzorg, röntgen en kinderen

Verder zijn er afspraken gemaakt rondom spoedzorg, röntgenopnamen en mondzorg voor kinderen. 

Zo werkt dat: geregistreerd-mondhygiënist

Een mondhygiënist die gebruik wil maken van de verruimde bevoegdheden moet zorgen voor een (tijdelijke) BIG-registratie. Voorwaarde voor inschrijving is een diploma van de hbo-opleiding Mondzorgkunde, uitgereikt in het jaar 2006 of later, en een certificaat stralingsbescherming (Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde; TMS). Ingeschreven mondhygiënisten moeten vervolgens de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’ voeren.

Taken delegeren aan mondhygiënisten?

Na 5 jaar besluit over uitbreiding bevoegdheden

Het experiment met taakherschikking duurt maximaal vijf jaar. Tijdens die periode wordt het experiment geëvalueerd. Er wordt onder meer gekeken of de inzet van de geregistreerd-mondhygiënist doelmatig is en de kwaliteit van zorg voor de patiënt niet in het geding is. Als dat zo blijkt te zijn bij de eindevaluatie eind 2023, kan de Tweede Kamer daarna definitief besluiten om de geregistreerd-mondhygiënisten voor het  boren van primaire caviteiten, het toedienen van verdoving en/of het maken van röntgenfoto’s zelfstandige bevoegdheid te verlenen.

Overzicht samenwerkingsafspraken tandarts/geregistreerd-mondhygiënist