Disclaimer

Copyright berust bij de KNMT

Alle informatie binnen de domeinen www.tandartsennet.nl, www.nmt.nl en www.knmt.nl is eigendom van de KNMT, tenzij anders aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina's die de KNMT binnen dit domein aanbiedt, is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik. In alle andere gevallen is toestemming vereist van de KNMT.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), www.knmt.nl. De KNMT hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op www.knmt.nl is de KNMT, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Surfen op www.knmt.nl

Delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. De KNMT legt statistieken vast van het bezoek aan de website. Deze zijn over het algemeen niet te herleiden tot een persoon.

Inloggen als KNMT-lid

Wanneer u als lid van de KNMT inlogt op www.knmt.nl, legt de KNMT enkele gegevens vast om uw lidmaatschap te verifiëren.
Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt de KNMT alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen

De KNMT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Verwijzingen naar andere websites

Op deze website treft u verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de KNMT. De KNMT is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.