facebook

Over PE-online

PE-online staat voor Permanente Educatie online. Als tandartsspecialist kunt u in PE-online een persoonlijk dossier activeren. Al uw deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar. Nederlandse scholingen komen automatisch in uw dossier, andere deskundigheidsbevordering kunt u zelf toevoegen. Voor uw herregistratie kunt u uw PE-online-dossier rechtstreeks aanbieden bij de RTS.

Voor de tandartsspecialist biedt PE-online veel gemak. In één online dossier staat al uw deskundigheidsbevordering. Zoals de nascholingen die u heeft gevolgd, de publicatie van een artikel of een intercollegiale toetsing. Al deze gegevens slaat u op en bewaart u in uw eigen PE-onlinedossier. Zo raakt u geen informatie kwijt die u later nodig heeft voor uw herregistratie.

Nederlandse nascholing

Volgt u een Nederlandse geaccrediteerde nascholing dan voert de organisator (aanbieder) uw aanwezigheid in via PE-online. De nascholingsuren worden automatisch aan uw dossier toegevoegd. U ontvangt geen certificaat als bewijs van deelname. Het enige dat u moet doen, is controleren of de uren goed in uw dossier zijn bijgeschreven. Klopt het niet? Neem dan contact op met de organisator van de nascholing.

Buitenlandse nascholing

Bij een buitenlandse nascholing moet u wél zelf zorgen voor een document als bewijs van deelname. Dit document kunt u achteraf toevoegen aan uw dossier.

Overige deskundigheidsbevordering

Overige deskundigheidsbevordering die is toegestaan door uw wetenschappelijke vereniging, zoals de publicatie van een artikel, kunt u zelf in PE-online toevoegen.

Herregistreren

Voor uw herregistratie kunt u vanuit PE-online het overzicht van uw deskundigheidsbevordering rechtstreeks toesturen aan de RTS.

Wie gebruikt PE-online en waarvoor?

Diverse partijen houden zich bezig met accrediteren van nascholing, het bijhouden van de nascholingsuren en de herregistratie. Doordat zij allemaal PE-online gebruiken verlopen de processen eenvoudig en eenduidig.

De bij PE-online aangesloten verenigingen zijn de NVvO voor de orthodontisten en de NVMKA voor de kaakchirurgen

Aanbieder van bij- en nascholing

Organiseert een scholing en kan deze via PE-online laten accrediteren door de wetenschappelijke vereniging. Na afloop van een scholing voert de aanbieder de deelnemerslijst in via PE-online. De scholingsuren worden digitaal bijgeschreven in het PE-online-dossier van de tandartsspecialisten.

Wetenschappelijke vereniging

Ontvangt via PE-online een aanvraag voor accreditatie van een aanbieder. Beoordeelt de scholing en bepaalt hoeveel accreditatie-uren dit ‘waard’ is. Tandartsspecialisten kunnen zo makkelijk kiezen uit de geaccrediteerde nascholingen.

Tandartsspecialist

Bewaart gegevens over deskundigheidsbevordering digitaal in een persoonlijk PE-online-dossier. Bij herregistratie stuurt de tandartsspecialist dit overzicht van deskundigheidsbevordering naar de Registratiecommissie Tandheelkundig Specialismen (RTS). Dit kan rechtstreeks vanuit PE-online.

De RTS toetst of een tandartsspecialist voldoet aan de herregistratie-eisen. Deskundigheidsbevordering is daar een onderdeel van. De RTS ontvangt deze gegevens via PE-online.

Vragen over inloggen

Vragen over inloggen en gebruik van PE-online

Privacy

Uw gegevens binnen PE-online worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden.

Privacyverklaring PE-online (pdf)

tandartsspecialisten