Tandletsel

De klinische praktijkrichtlijn Tandletsel biedt een leidraad voor de initiële behandeling van tandletsel. De richtlijn is in 2010 door de KNMT vastgesteld.

Richtlijn tandletsel (pdf)

Er zijn drie hulpmiddelen bij deze richtlijn beschikbaar.

Tandletsel op meerjarenagenda KIMO

Het onderwerp tandletsel/dentaaltrauma staat op de meerjarenagenda 2023-2026 van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). Zodra de nieuwe richtlijn Tandletsel klaar is, vervangt het de huidige richtlijn uit 2010.