facebook

Second opinion

De KNMT-praktijkrichtlijn Second opinion biedt een leidraad voor tandartsen die worden geconfronteerd met een verzoek om second opinion. De aanvrager hiervan kan zowel een patiënt als een collega zijn.

Richtlijn second opinion (pdf; NMT, 2004)

Aangezien een second opinion niet bedoeld is als middel om een klacht te uiten, wordt in deze praktijkrichtlijn geen aandacht besteed aan het geven van een oordeel over een reeds uitgevoerde behandeling. 

Hulpmiddel

Modelformulier second opinion (pdf)