Erkenning van opleidingsinstellingen en (plv.) opleiders

Hier vindt u informatie over erkenning als opleidingsinrichting of opleider.

Voor de opleiding tot kaakchirurg en de opleiding tot orthodontist erkent de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismenten (RTS) (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen. Als (plaatsvervangend) opleider kunnen specialisten worden erkend uit het specialisme waartoe wordt opgeleid.

Erkenningseisen

De eisen voor de erkenning van (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen liggen vast in het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie (DMO), voor respectievelijk de opleiding MKA en de opleiding DMO.

Een eerste erkenning is maximaal 5 jaar geldig, hernieuwing van de erkenning kan wederom voor maximaal 5 jaar plaatsvinden.

De periodieke visitatie in het kader van hernieuwing van de erkenning van de opleidingsinstituten wordt verricht door een visitatiecommissie die bestaat uit visitatoren van de RTS.

Regelgeving opleidingen

Contactgegevens erkenning van opleidingsinstellingen en (plv.) opleiders

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling erkenningen
Postbus 20053
3502 LB Utrecht
Tel. 088-4404303
E-mail: rts.erkenningen@knmt.nl

tandartsspecialisten