facebook

Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg

Het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg schept duidelijkheid over functionele en cosmetische mondzorg en biedt tandartsen handvatten om goede en veilige cosmetische mondzorg in de praktijk uit te voeren.
cosmetische mondzorg

Specifieke materialen en behandelmethodes

Cosmetische mondzorg bestaat uit specifieke behandelingen die op een significant andere wijze worden uitgevoerd. Dit laatste uit zich over het algemeen in een grotere arbeidsinspanning of het gebruik van specifieke materialen of behandelmethodes. Zoals geldt voor alle vormen van zorg, kan ook cosmetische mondzorg leiden tot complicaties en schade. 

Afspraken maken over goede en veilige cosmetische mondzorg

Het is daarom belangrijk om af te spreken wat wordt verstaan onder goede en veilige cosmetische mondzorg en duidelijkheid te scheppen over functionele en cosmetische tandheelkunde. Maar dit kader stelt ook randvoorwaarden en eisen aan de organisatie en de behandelaar. Het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg (KCM), dat geldt per 1 januari 2022, biedt tandartsen handvatten om goede en veilige cosmetische mondzorg in de praktijk uit te voeren.

Advies over kwaliteit, veiligheid en randvoorwaarden

In het kwaliteitskader staan adviezen en informatie over de volgende onderwerpen

1. Mondzorg in beeld

 • Mondgezondheid en mondzorg
 • Uitgangspunten bij cosmetische mondzorg
 • Consult voor een cosmetisch behandeling
 • Categorieën van cosmetische mondzorg

2. Kwaliteit van mondzorg

 • Keuze-informatie en verantwoording zorgaanbieder
 • Informatie over behandeling en besluitvorming
 • Verantwoording van kennis en vaardigheden

3. Veiligheid van cosmetische mondzorg

 • Veiligheid rond intake en consult
 • Veiligheid rond behandeling en nazorg
 • Patiëntendossier en informative voorziening
 • Veilig handelen in geval van een incident, complicatie of calamiteit

4. Randvoorwaarden cosmetische mondzorg

 • Fysieke omgeving en medische apparatuur
 • Gekwalificeerd personeel
 • Organisatie van de praktijk

5. Checklist cosmetische mondzorgbehandeling

 

Waarom is dit kader opgesteld?

Het ministerie van VWS heeft de KNMT uitgenodigd om een kwaliteitskader op te stellen waarin een duidelijke scheiding tussen reguliere en cosmetische mondzorg wordt omschreven. De aanleiding voor deze uitnodiging was ons verzoek om cosmetische mondzorg te dereguleren. De vraag naar cosmetische mondzorg neemt namelijk toe en de huidige tariefstructuur biedt onvoldoende mogelijkheid om deze vorm van zorg op een kwalitatief hoogwaardige manier te kunnen aanbieden.

Bekijk het volledige Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg (pdf)