facebook

Registratie tandarts-specialist in opleiding

Aankomend tandarts-specialisten die in Nederland de specialistenopleiding gaan volgen, moeten zich voorafgaand aan de start van de opleiding inschrijven in het opleidingsregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Dat gaat als volgt:

  • Kaakchirurgie: Voordat de opleiding aanvangt, moet de aspirant-aios in het BIG-register van tandartsen en/of het BIG-register van artsen zijn ingeschreven. U dient zich hiervoor te wenden tot het CIBG.
  • Orthodontie: Voordat de opleiding aanvangt, moet de aspirant-aios in het BIG-register van tandartsen zijn ingeschreven. U dient zich hiervoor te wenden tot het CIBG.

Voorafgaand aan de start van de opleiding MKA of DMO meldt de desbetreffende opleider de aios aan bij de RTS, onder vermelding van de datum waarop de opleiding zal beginnen. Uiterlijk in de maand waarin de opleiding begint, dient de aios een aanvraag in te dienen bij de RTS.

Documenten voor registratie tandarts-specialist in opleiding

Contactgegevens registratie specialist in opleiding

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling opleiding
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
Tel. 088-4404303
E-mail: rts.opleiding@knmt.nl