facebook

Antibioticaprofylaxe bij gewrichtsprotheses

Door tandheelkundige behandeling kan een bacteriëmie ontstaan die leidt tot een hematogene besmetting van gewrichtsprothesen. Zo'n besmetting is deels vergelijkbaar met het ontstaan van een endocarditis bij hartpatiënten. De vraag doet zich voor of het geïndiceerd is om patiënten met een gewrichtsprothese voorafgaand aan een mond- of tandheelkundige behandeling antibiotische profylaxe te geven, ter preventie van een hematogene prothese-infectie.

Om antwoord te geven op deze vraag heeft de Nederlandse Orthopaedische Vereniging samen met de KNMT de richtlijnmodule ‘Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese’ ontwikkeld.

Richtlijn antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen?

  • Het is niet geïndiceerd om antibiotische profylaxe te geven aan patiënten met een gewrichtsprothese vóór een mond- of tandheelkundige behandeling ter preventie van een hematogene prothese-infectie.
  • Evenmin geldt dat in geval van verminderde immuniteit van de patiënt.
  • Het is aanbevelingswaardig om bij de patiënt het belang van een goede mondgezondheid te benadrukken en regelmatige tandheelkundige controles aan te raden.