Opvang tandheelkundige spoedgevallen

Als tandarts wil je dat jouw patiënten met een pijnklacht of nabloeding ook ergens terecht kunnen als de praktijk gesloten is. Deze opvang kan je op verschillende manieren regelen. De praktijkrichtlijn 'Opvang spoedgevallen buiten reguliere openingstijden' biedt je praktische handvatten om de opvang van spoed zelf te organiseren en uit te voeren of uit te besteden aan een spoedpraktijk.
Spoed-pijn-dienst

Deze praktijkrichtlijn gaat over de opvang van spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden. Steeds vaker zijn tandartspraktijken ook een of meerdere avonden en/of op zaterdag geopend. De ‘reguliere openingstijden’ kunnen daarom van praktijk tot praktijk verschillen. 

Advies over beoordeling, bereikbaarheid, verslaglegging en organisatie

In deze praktijkrichtlijn staan adviezen en informatie over de volgende onderwerpen:

Hulpmiddelen & handige links voor KNMT leden

Naast de praktijkrichtlijn zelf, hebben we ook praktische hulpmiddelen ontwikkeld die je helpen bij de implementatie en toepassing van de richtlijn in de praktijk:

Patiënteninformatie

Op de website allesoverhetgebit.nl staat uitgebreide informatie over spoed voor patiënten.  over spoedwanneer je met spoed naar de tandarts gaat. Er staat uitgelegd wanneer er sprake is van spoed, hoe het zit met kosten, betaling en vergoeding en wat ze mee moeten nemen naar een spoedafspraak. 

Tip!
Zet een link naar de patiënteninformatie over spoed op je eigen praktijkwebsite.

Printversie praktijkrichtlijn Opvang spoedgevallen (pdf)

Aan de slag met de richtlijn

Kennistoets Spoedgevallen dienst

Maak de kennistoets Spoedgevallendienst en test je kennis over de richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen.

Naar de kennistoets

IQual-pakket Acute zorg

Het is niet altijd makkelijk om in te schatten hoe snel een patiënt met een pijnklacht of trauma geholpen moet worden. Hier kan je tegen aanlopen in de dagelijkse praktijk, maar ook in de spoedgevallendienst. Met het IQual-themaprogramma Acute zorg leer je de juiste vragen te stellen en zo te bepalen of snel handelen nodig is.

Meer informatie over IQual

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De KNMT Praktijkrichtlijn 'Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten reguliere openingstijden’ is bedoeld voor zorgaanbieders en zorgverleners. In deze praktijkrichtlijn betreft dit in de meeste gevallen tandartspraktijken en tandartsen. Maar ook geregistreerd-mondhygiënisten dienen een regeling te treffen voor de spoedeisende zorg aan hun patiënten. Dit komt in deze praktijkrichtlijn aan de orde voor zover tandartsen hiermee te maken krijgen. 

Doelgroep

Deze praktijkrichtlijn gaat over de opvang van patiënten die zich buiten de reguliere openingstijden melden met spoedklachten. Het kan hierbij ook gaan om patiënten die geen eigen tandarts hebben, patiënten die door omstandigheden, bijvoorbeeld vakantie elders in het land hun eigen dienstdoende tandarts niet kunnen bereiken en om patiënten van vrijgevestigde geregistreerd-mondhygiënisten. Wanneer deze situatie zich voordoet en er naar het oordeel van de dienstdoende tandarts sprake is van een spoedeisende klacht, dan dient deze de patiënt te helpen.

Deze praktijkrichtlijn heeft géén betrekking op de opvang van patiënten gedurende vakanties dan wel andere langdurige afwezigheid van de tandarts.

Ook interessant