Orthodontisten in de KNMT

Beleidscommissie Orthodontie

De specifieke belangen van orthodontisten worden bij de KNMT behartigd door de Beleidscommissie Orthodontie (BCO). De Beleidscommissie Orthodontie is een adviescommissie van het bestuur van de Sectie Tandarts-specialisten van de KNMT.

Taken van de BCO zijn onder meer:

 • collectieve landelijke belangenbehartiging voor orthodontisten en orthodontie;
 • voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten en dergelijke via de digitale nieuwsbrieven;
 • zorgdragen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;
 • behoud van de bijzondere positie van de orthodontist ten opzichte van de tandarts;
 • goede toegankelijkheid van de orthodontie;
 • periodieke afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit over interpretatie van tarieven;
 • advisering aan- en afstemming met het bestuur van Sectie Tandarts-specialisten en het KNMT-hoofdbestuur.
beugels-onzichtbaar

Leden van de BCO zijn:

 • Drs. S.C. (Christo) Boxum, voorzitter;
 • Drs. B.L.T.H. (Bart) Jacobs, lid;
 • Drs. G.P. (Gerard) Steenvoorden, lid;
 • Drs. O. (Olivier) de Waard, lid;
 • Drs. P.C. (Patricia) Wering, lid; 
 • Drs. L.W.W (Lodewijk) Sillevis Smitt, lid.

Bijeenkomsten

Twee keer per jaar zijn er bijeenkomsten voor orthodontistsen, als onderdeel van de Algemene Sectie Vergadering, de gezamenlijke vergadering van de twee tandartsspecialismen, orthodontie en mka-chirurgie. Op de bijeenkomst bespreken orthodontist-leden zaken die het eigen specialisme aangaan.

In 2023 zijn de bijeenkomsten op 19 juni en 20 november. Orthodontisten worden per e-mail voor de meetings uitgenodigd.

Informatie over de Algemene Sectie Vergadering vind je op de pagina met algemene informatie voor tandartsspecialisten.

Visienota

Hoe moet de orthodontie er in de toekomst uit zien? Een antwoord op die vraag geeft de visienota 'Orthodontist in 2025'.