facebook

Samenwerken met tandartsspecialisten

Als een tandarts een patiënt voor onderzoek of behandeling doorstuurt naar een tandarts-specialist, is dat verticale verwijzing. Daarbij is een goede afstemming tussen tandarts en tandarts-specialist nodig.

Richtlijn verticale verwijzing: samenwerken met tandarts-specialisten (pdf; KNMT, 2002)

De KNMT-praktijkrichtlijn Verticale verwijzing is een leidraad bij het maken en vastleggen van onderlinge afspraken voor de verwijzing door een tandarts van een patiënt naar een tandarts-specialist.

richtlijnen