Infectiepreventie

Infectiepreventie is belangrijk voor iedereen in de mondzorg die betrokken is bij de zorg voor patiënten: tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en tandarts- of preventieassistenten.

Infectiepreventie is gericht op preventie van infecties bij patiënten, maar ook op het voorkomen van (beroeps)ziekten bij de zorgverleners. De richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken heeft daarom een tweeledig doel: minimalisering van het risico op infecties bij de patiënten die in een mondzorgpraktijk worden behandeld, en minimalisering van het risico op infecties bij medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. 

Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken (pdf)

Uitgangspunten richtlijn Infectiepreventie

Uitgangspunten voor deze richtlijn zijn de hygiënerichtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). De WIP is een onafhankelijke stichting die landelijke richtlijnen opstelt voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen. De ontwikkeling van de richtlijn is ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Modulaire opbouw

De richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken is modulair opgebouwd. Elke module is samengesteld volgens een vast stramien. Dat wil zeggen een aantal uitgangsvragen over het betreffende onderwerp, een samenvatting van de literatuur, de overwegingen, aanbevelingen en referenties. De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvragen.

Voor wie geldt de richtlijn?

Deze richtlijn is geschreven voor leden van de beroepsgroepen in de mondzorg die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten: tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en teamleden (zoals tandartsassistenten).

Richtlijn infectiepreventie in het Engels

Guideline of infection prevention in dental practices (pdf)

Infectiepreventie stap voor stap

Er zijn hulpmiddelen bij de verschillende onderdelen van wat ook wel 'de WIP-richtlijn' wordt genoemd: 

Test je kennis van infectiepreventie

Wil je je kennis van infectiepreventie toetsen? Doe dan de kennistoets: er is er één speciaal voor tandarts(specialist)en en één voor tandartsassistenten.