Niet-aangaan of beëindigen behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt dat je niet zomaar een behandelingsovereenkomst kan opzeggen met een patiënt of diens vertegenwoordiger. In de KNMT Handleiding Niet-aangaan of beëindigen behandelingsovereenkomst zetten we uiteen in welke situaties en onder welke voorwaarden je de overeenkomst wel mag beëindigen. Daarnaast staan we stil bij de inschrijving van nieuwe patiënten en bij de vraag of, en zo ja, hoe je dit aanpakt.