Tandarts-specialisten

De KNMT behartigt niet alleen de belangen van tandartsen, maar ook die van MKA-chirurgen en orthodontisten.

Dit doet de KNMT voor MKA-chirurgen en orthodontisten:

 • Collectieve landelijke belangenbehartiging voor kaakchirurgen en orthodontisten;
 • voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten en dergelijke;
 • zorgdragen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;
 • behoud van de bijzondere positie van de kaakchirurg ten opzichte van de medisch specialist, en van de orthodontist ten opzichte van de tandarts;
 • nette contracten met zorgverzekeraars en zorginstellingen;
 • goede toegankelijkheid van de kaakchirurgie en orthodontie;
 • periodieke afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit over (interpretatie van) prestaties en tarieven;
 • advisering aan en afstemming met het KNMT-bestuur.

Tandartsspecialist maar nog geen lid van de KNMT? Meld u aan!

Voor tandarts-specialisten bereikte de KNMT in 2017:

 • Maart: er komt een einde aan de verwarring tussen orthodontisten en tandartsen die zich extra in beugels hebben verdiept. Die laatste categorie noemt zich voortaan tandarts voor orthodontie.
 • Juni: na bemiddeling door de KNMT wordt voor verzekerden van VGZ de implantaatgedragen prothese ook 100% vergoed als de behandeling door kaakchirurgen en tandartsen is uitgevoerd
 • Juli: Orthodontisten en kaakchirurgen vallen niet onder de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat heeft de KNMT samen met andere eerstelijnsorganisaties bereikt.

​En meer: wat heeft de KNMT bereikt in 2017 (pdf)

De belangen van MKA-chirurgen en orthodontisten behartigen 3 commissies

Dat doen de overkoepelende Sectie Tandarts-Specialisten, de Adviesraad Kaakchirurgie en de BegeleidingsCommissie Orthodontie.

Advies voor tandarts-specialisten

Orthodontisten en kaakchirurgen kunnen met vragen terecht bij de KNMT Ledenservice. Kaakchirurgen kunnen daarnaast met specifieke vragen terecht op kaakchirurgie@knmt.nl.

Informatie voor tandarts-specialisten

Bij de KNMT aangesloten tandarts-specialisten ontvangen regelmatig informatie op maat, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. Special voor tandarts-specialisten bevat deze website daarnaast informatie over: