Filters

Tandarts-specialisten

De KNMT behartigt niet alleen de belangen van tandartsen, maar ook die van kaakchirurgen en orthodontisten.

 

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

MKA-chirurg Marloes Nienhuijs | KNMT. Groot genoeg om er speciaal voor jou te zijn van KNMT op Vimeo.

 

Dit doet de KNMT voor kaakchirurgen en orthodontisten:

  • Collectieve landelijke belangenbehartiging voor kaakchirurgen en orthodontisten;
  • voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten en dergelijke;
  • zorgen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;
  • behouden van de bijzondere positie van de kaakchirurg ten opzichte van de medisch specialist, en van de orthodontist ten opzichte van de tandarts;
  • zorgen voor nette contracten met zorgverzekeraars en zorginstellingen;
  • borgen van goede toegankelijkheid van de kaakchirurgie en orthodontie;
  • periodieke afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit over (interpretatie van) prestaties en tarieven;
  • adviseren aan en afstemmen met het KNMT-bestuur.

Tandartsspecialist maar nog geen lid van de KNMT? Meld u aan!

De belangen van kaakchirurgen en orthodontisten behartigd in 3 commissies

Dat doen de overkoepelende Sectie Tandarts-Specialisten, de Adviesraad Kaakchirurgie en de BegeleidingsCommissie Orthodontie.

Advies voor tandarts-specialisten

Orthodontisten en kaakchirurgen kunnen met vragen terecht bij de KNMT Ledenservice. Kaakchirurgen kunnen daarnaast met specifieke vragen terecht op kaakchirurgie@knmt.nl.

Informatie voor alle tandarts-specialisten

Bij de KNMT aangesloten tandarts-specialisten ontvangen regelmatig informatie op maat, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. Speciaal voor tandarts-specialisten bevat deze website daarnaast informatie over:

Informatie voor mka-chirurgen

Informatie voor orthodontisten

  • Visiedocument orthodontie is in de maak; gereed in 2019
Total votes: 82