facebook

Samenwerken met andere tandartsen

Als een tandarts een patiënt voor onderzoek of behandeling naar een collega-tandarts doorstuurt, is dat horizontale verwijzing. Verwijzing naar een kaakchirurg of orthodontist valt er niet onder. Bij horizontale verwijzing is goede informatie belangrijk.

Richtlijn horizontale verwijzing: samenwerken met andere tandartsen (pdf; KNMT, 2002)

Sommige tandartsen hebben zich op één of meer gebieden van de tandheelkunde toegelegd, hun kennis verdiept en veel ervaring opgedaan. De tandartsen weten van elkaar wie deskundig is in bepaalde vakgebieden en wie over de benodigde apparatuur beschikt voor bepaalde behandelingen. Dit is een reden om horizontaal te verwijzen naar een collega-tandarts.

Horizontale verwijzing is in principe eenmalig en de patiënt komt daarna weer bij de eigen tandarts.