Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) is belast met het uitvoeren van en het houden van toezicht op de regelgeving van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS). Deze regelgeving heeft betrekking op de opleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen voor tandarts-specialisten en de eisen voor (her-)registratie.

Herregistratie als arts: informatie CIBG

Regel tijdig uw visitatie

De ervaring leert dat u op tijd moet zijn om visitatie aan te vragen bij uw weten­­schappelijke vereniging.
Visitatie heeft een aanzienlijke doorlooptijd.

Meld u daarom direct nadat u een positief besluit heeft ontvangen over uw herregistratie zodat ze het op tijd kunnen plannen.

Samenstelling RTS

De RTS bestaat uit 8 leden, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter, 5 adviserende leden en een secretaris-jurist. Van de 8 leden zijn 4 leden orthodontist (DMO) en 4 leden kaakchirurg (MKA).

NaamHoedanigheidFunctie
dhr. D.C. Koperkaakchirurgvoorzitter
mw. M.L. Koningorthodontistvice-voorzitter
   
mw. M.A.R. Kuijpersorthodontistlid
dhr. S.H. Beckmannorthodontistlid
mw. C.A.M. van Oort-Bongaartsorthodontistlid
   
dhr. G. Mensinkkaakchirurglid
dhr. W.J.J.M. Martinkaakchirurglid
mw. E.C. Mellemakaakchirurglid
   
dhr. J.M. Duininckaios MKAadviserend lid
dhr. M.C.J. Rozijnsecretaris CTSadviserend lid
mw. A.E.L. van der Voort van Zypsecretaris RTSadviserend lid
mw. G.M. van Reenen(plaatsvervangend) secretaris RTSadviserend lid

Contactgegevens RTS

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen
t.a.v. mw. mr. A.E.L. van der Voort van Zyp, secretaris
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT

tel. 088-4404303
RTS bureau

tel. 088-4404302
RTS bestuur
 

E-mail: rts@knmt.nl

Privacyverklaring RTS

Gegevens aanvragen RTS