facebook

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) is belast met het uitvoeren van en het houden van toezicht op de regelgeving van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS). Deze regelgeving heeft betrekking op de opleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen voor tandarts-specialisten en de eisen voor (her-)registratie.

Herregistratie als arts: informatie CIBG

Regel tijdig uw visitatie

De ervaring leert dat u op tijd moet zijn om visitatie aan te vragen bij uw weten­­schappelijke vereniging.
Visitatie heeft een aanzienlijke doorlooptijd.

Meld u daarom direct nadat u een positief besluit heeft ontvangen over uw herregistratie zodat ze het op tijd kunnen plannen.

Samenstelling RTS

De RTS bestaat uit 8 leden, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter, 5 adviserende leden en een secretaris-jurist. Van de 8 leden zijn 4 leden orthodontist (DMO) en 4 leden kaakchirurg (MKA).

Naam Hoedanigheid Functie
J. Kloosterman kaakchirurg vice-voorzitter
D.C. Koper kaakchirurg lid, inkomend voorzitter
     
mw. M.C.J. van der Beek orthodontist lid
mw. M.L. Koning orthodontist lid
mw. dr. M.A.R. Kuijpers

orthodontist

lid
S.H. Beckmann orthodontist lid
     
dr. G. Mensink kaakchirurg lid
dr. W.J.J.M. Martin kaakchirurg lid
     
vacature namens Doo-T adviserend lid
vacature namens NFU adviserend lid
J. Duininck aios MKA adviserend lid
mw. drs. M.L.D. de Koning aios DMO adviserend lid
mr. M.C.J. Rozijn secretaris CTS

adviserend lid

mw. mr. A.E.L. van der Voort van Zyp secretaris RTS adviserend lid
mw. mr. G.M. van Reenen (plaatsvervangend) secretaris RTS adviserend lid

Contactgegevens RTS

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen


t.a.v. mw. mr. A.E.L. van der Voort van Zyp, secretaris


Postbus 20053
3502 LB UTRECHT

tel. 088-4404303
RTS bureau

tel. 088-4404302
RTS bestuur
 

E-mail: rts@knmt.nl

Privacyverklaring RTS

Gegevens aanvragen RTS