facebook

Bij- en nascholing

Het bijhouden van het vak is essentieel voor een professionele beroepsuitoefening. Het is ook één van de kwaliteitseisen die de beroepsgroep aan zichzelf stelt.​

Bij- en nascholing via de KNMT

De KNMT helpt je jouw kennis en kunde op peil houden:

Bij- en nascholing elders

Postacademisch onderwijs

De tandheelkundige faculteiten in Nederland bieden elk postacademische opleidingen aan.

Tip: om jouw patiënten te laten zien dat je aan kwaliteitsverbetering doet, kan je je inschrijven bij het keurmerk Kwaliteitsregister voor Tandartsen (KRT). Dat is  het onafhankelijke en openbare register voor praktiserende tandartsen die aantoonbaar hun vakkennis en –kunde op peil houden.​ Veel activiteiten die de KNMT voor leden organiseert, verhogen jouw studiepuntensaldo.

Nog niet verplicht

Wettelijk zijn bij- en nascholing (nog) niet verplicht maar wel raadt de KNMT het van harte aan.

Als je opgenomen wil worden in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) dan is het wel verplicht. Dan moet je (onder andere) kunnen aantonen dat je per vijf jaar op minstens vier van de zeven terreinen uit het beroepscompetentieprofiel bij- en nascholing volgde.

Thema's

Voor verantwoorde zorgverlening is het van belang dat je je kennis en vaardigheden op peil houdt. Het gaat daarbij om deze terreinen:

  1. Mondzorg
  2. Communicatie
  3. Samenwerking
  4. Kennis en wetenschap
  5. Maatschappelijk handelen
  6. Organisatie
  7. Professionaliteit

Deze terreinen en de competenties die erbij nodig zijn staan beschreven in het beroepscompetentieprofiel tandarts (pdf). In de functieprofielen voor tandartsen wordt dit beroepscompetentieprofiel vertaald naar de praktijk.