Het beroep tandtechnicus

Een tandtechnicus maakt in opdracht van de tandarts medische hulpmiddelen die het gebit corrigeren, ondersteunen of vervangen. Dit zijn protheses, brug- en kroonwerk en beugels voor orthodontie.

Tandheelkundige voorzieningen zijn stuk voor stuk precisiewerkstukken. Tandtechnici werken in een tandtechnisch laboratorium en werken nauw samen met de tandarts van de patiënt.

Opleiding tot tandtechnicus

Beroepsvereniging

Er is een beroepsvereniging voor tandtechnici, de branchevereniging tandtechniek. Op hun website staat veel informatie over het beroep tandtechnicus. Ook hebben zij een website met informatie voor patiënten.

Kwaliteitsregister

Tandtechnici kunnen zich registreren in het kwaliteitsregister tandtechniek. Hiervoor moeten zij een diploma hebben en jaarlijks aan een bij- en nascholingsminimum voldoen.