Tandarts: beschermde titel

Het beroep tandarts is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De wet heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen en te bewaken. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door een zorgverlener. De tandarts valt onder de zogenaamde 'zware regeling' en is een 'artikel 3-beroep'.

Betekenis artikel 3-beroep

  • De tandarts is een beschermde beroepstitel. Het ongeoorloofd voeren van beroepstitel tandarts is strafbaar.
  • De opleidingseisen en het deskundigheidsgebied van de tandarts zijn beschreven in de Wet BIG.
  • Registratie in het BIG-register is vereist om je tandarts te mogen noemen en zelfstandig het beroep te mogen uitoefenen.
  • De tandarts is verplicht tot naleving van artikel 40 van de Wet BIG over 'kwaliteit'.
  • Het 'tuchtrecht' en 'maatregelen ongeschiktheid' gelden voor de tandarts: vindt een patiënt dat een zorgverlener in gebreke blijft, dan kan hij een klacht indienen.

Verder betekent 'artikel 3' dat de tandarts zelfstandig bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende voorbehouden handelingen:

  • Tandheelkundige, weefselscheidende, irreversibele handelingen, bijvoorbeeld extracties, het plaatsen van implantaten, het doen van zenuwbehandelingen of het prepareren van caviteiten,
  • het geven van injecties, bijvoorbeeld lokale verdoving,
  • het onder narcose brengen,
  • het maken van röntgenfoto's en
  • het voorschrijven van geneesmiddelen.

Taakdelegatie

De tandarts kan het verrichten van voorbehouden handelingen, waartoe hij zelf bevoegd is, onder bepaalde voorwaarden overdragen aan anderen. Ook dit is geregeld in de wet BIG.