Het beroep tandarts

De tandarts is het middelpunt in de mondzorg. Hij stemt de zorg zoveel mogelijk af op de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Met zijn academische opleiding en expertise stelt hij de totale diagnose, heeft hij de regie in het hele proces en bepaalt hij wie meewerkt aan de behandeling van de patiënt.

Binnen de mondzorg is veel gaande. De tandarts werkt steeds vaker samen met en delegeert steeds meer aan andere specialisten in de mondzorg en kan zich daardoor meer richten op de uitgebreide en complexe tandheelkundige zorg.

Indien nodig verwijst hij patiënten binnen of buiten de tandheelkunde.

De tandarts is de 'medisch regisseur' van een team van assistenten, mondhygiënisten en andere professionals in de tandheelkunde.

In Nederland zijn op dit moment ongeveer 10.000 tandartsen werkzaam.

Kerntaken van een tandarts

De tandarts ziet de patiënt vaak als eerste. Hij onderzoekt, stelt diagnoses, formuleert behandelplannen en behandelt het gebit. Zijn werk is erop gericht ziektes en afwijkingen aan het gebit te voorkomen en te (laten) behandelen. De patiënt krijgt zo een goede mondgezondheid en behoudt zo lang mogelijk het eigen gebit in al zijn functies. De tandarts zorgt voor de informatie naar de patiënt. Hij geeft advies en uitleg over de mondverzorging; vooral dit laatste laat hij steeds vaker over aan de mondhygiënist of (preventie)assistent.

Beroepsprofiel van de tandarts (pdf)

Takenpakket van de tandarts

  • behandelen van tandbederf (cariës en gaatjes)
  • behandelen van zenuw- of tandvleesontstekingen
  • plaatsen van kronen en bruggen op zwakke tanden en kiezen
  • verrichten van kleine kaakchirurgische ingrepen (bijvoorbeeld het verwijderen van verstandskiezen)
  • plaatsen van beugels
  • plaatsen van protheses
  • behandelen van functie en functiestoornissen van het bewegingsapparaat van het kauwstelsel en daaraan gerelateerde structuren
  • het toedienen van anesthesie en andere medicijnen
  • röntgendiagnostiek

De kerntaken van de tandarts en de competenties die daarbij nodig zijn, staan beschreven in het beroepsprofiel.