Functieprofielen

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kun je de taken en bevoegdheden vastleggen in een functieprofiel.

Functieprofielen helpen je bij het maken van afspraken bij indiensttreding en bij de beoordeling en ontwikkeling van je team.

Functieprofielen tandarts

Functieprofielen mondhygiënist

De mondhygiënist is expert op het gebied van preventie en mondhygiëne. Hij of zij verricht zelfstandig de werkzaamheden, die onderdeel zijn van een totaal zorg- en behandelplan.

Modules die je eventueel aan de functiebeschrijvingen kunt toevoegen:

Functieprofiel preventieassistent

De preventieassistent ondersteunt bij de patiëntenbehandelingen. Daarnaast voert hij of zij onderdelen uit van tandheelkundige behandelingen, met name op het gebied van preventie en mondhygiëne.

​Functieprofiel orthodontieassistent

De orthodontieassistent ondersteunt bij de patiëntenbehandelingen en is daarnaast belast met het uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen, met name op het gebied van orthodontie.

Functieprofiel kaakchirurgieassistent

De kaakchirurgieassistent ondersteunt bij de patiëntenbehandelingen en is daarnaast belast met het uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen gericht op kaakchirurgie.

Functieprofielen tandartsassistent

De tandartsassistent ondersteunt de tandarts en eventueel ook andere tandheelkundige professionals. Hij of zij kan ook in opdracht gedelegeerde taken uitvoeren. Vaak verricht de tandartsassistent ook omloop en sterilisatieactiviteiten.​

Modules die je eventueel kunt toevoegen aan de functiebeschrijvingen:

  • Module financiële administratie (pdf); deze module betreft het verzorgen van de financiële administratie van de praktijk en kun je desgewenst toevoegen aan de functiebeschrijving van een tandartsassistent.
  • Module orthodontie (pdf); deze module kun je toevoegen aan de functiebeschrijving van een (senior) tandartsassistent als het gaat om werkzaamheden in een orthodontiepraktijk of algemene praktijk waar ook orthodontische behandelingen plaatsvinden.
  • Module kaakchirurgie (pdf); deze module kun je toevoegen aan de functiebeschrijving (senior) tandartsassistent als het gaat om werkzaamheden in een praktijk voor kaakchirurgie of algemene praktijk waar ook kaakchirurgische of implantologiebehandelingen plaatsvinden.

Functiebeschrijving assistent omloop en sterilisatie

De assistent omloop en sterilisatie is belast met het reinigen en desinfecteren van gebruikte materialen en instrumenten, zorgt ervoor dat gebruikte materialen worden opgehaald en dat behandelkamers worden voorzien van schoon materiaal.

Functieprofielen praktijkmanager, baliemedewerker en officemanager

De functies baliemedewerker, officemanager en praktijkmanager vallen samen onder de functiegroep Ondersteunend en management.

  • Functiebeschrijving praktijkmanager (pdf). De praktijkmanager is verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering van de praktijk.
  • Functiebeschrijving officemanager (pdf). De officemanager is belast met het coördineren en realiseren van de administratieve, secretariële en facilitaire ondersteuning van de praktijk, en uitvoerende en coördinerende werkzaamheden op het gebied van Personeel en Organisatie.
  • Functiebeschrijving baliemedewerker (pdf). De baliemedewerker is het eerste aanspreekpunt voor patiënten en daarmee 'het gezicht' van de praktijk. Taken zijn ook administratieve en secretariële ondersteuning van de praktijk.

Module die je eventueel kunt toevoegen aan de functiebeschrijvingen:

  • Module financiële administratie (pdf). De module financiële administratie betreft het verzorgen van de financiële administratie van de praktijk. Deze module kun je desgewenst toevoegen aan de functiebeschrijvingen van baliemedewerker of officemanager.