Visitatie

Met KNMT Visitatie voor de mondzorg kun je op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces. Zo'n inspirerende intercollegiale doorlichting geeft je een goed beeld van de praktijk. Je weet wat je kunt doen om van goed, beter te maken. Je voldoet bovendien aan één van de registratie-eisen van het KRT.

Na het doorlopen van het visitatietraject:

 • weet je waar je staat met de zorgverlening in de praktijk;
 • ben je zeker van de door jou geleverde kwaliteit; 
 • weet je welke onderwerpen het eerst aandacht vragen.

Deelname aan visitatie kan ook een goede voorbereiding zijn om je praktijk in een later stadium te laten certificeren.

Volg een gratis webinar over KNMT Visitatie

Denk je erover na om je (praktijk) te laten visiteren? Of ben je nieuwsgierig naar hoe visitatie in zijn werk gaat en wil je daar meer over weten? Meld je dan aan voor een gratis webinar en stel al je vragen.

Meer informatie en aanmelden

ZZP Visitatiedagen 

Bij de KNMT in Utrecht organiseren we een aantal keer per jaar een ZZP Visitatiedag. Tijdens deze dag word je in de ochtend of middag zelf gevisiteerd en treed je zelf ook op als collega-visiteur. Een praktische én leerzame dag dus. We hebben plek voor 16 deelnemers. Doe je mee? 

Meer informatie en aanmelden

KNMT Visitatiedagen

Regelmatig gaan onze visiteurs op pad om zo veel mogelijk praktijkvisitaties uit te voeren. Staat visitatie al even op je lijst, maar is het aanmelden of het inplannen van een datum nog niet gelukt? Kijk dan of 1 van de KNMT Visitatiedagen in je agenda past:

Meer informatie en aanmelden

Overzicht en mogelijkheden visitatie

Visitatie voor tandartsen

Als een mondzorgpraktijk deelneemt aan visitatie, kunnen alle in de praktijk werkzame tandartsen meedoen. Ieder van hen mag de coördinerende rol vervullen en de visitatie in een andere praktijk op zich nemen.

De door KNMT opgeleide collega-tandartsen voeren als hoofdvisiteur de visitatie uit. Zij doen dit samen met een collega-tandarts die ook is aangemeld voor visitatie. Echte professionals dus, met wie je tijdens de visitatie dieper op vak-issues in kunt gaan, en die je praktische oplossingen geven om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit maakt visitatie via de KNMT voor de beroepsgroep een vertrouwd, inspirerend, stimulerend, veilig, professioneel en geaccepteerd toetsingsinstrument voor de praktijkvoering.

Kosten

De kosten van deelname aan Praktijkvisitatie voor de mondzorg zijn:

 • Praktijkvisitatie met 1 tandarts € 1.400 (KNMT lid) of € 1.500 (geen KNMT lid)
 • Prijs per extra deelnemende tandarts € 200 (KNMT lid) of € 300 (geen KNMT lid)
 • Onderdeel van Praktijkvisitatie is het visiteren van een andere praktijk (1 tandarts per praktijkvisitatie). Heb je dat gedaan, dan restitueren wij je € 500. 
 • Alle prijzen zijn excl. 21% btw.

 

Weten of visitatie iets voor jou is?

Mocht je denken over deelname aan visitatie voor de mondzorg, maar ben je nog niet zeker? Doe dan de test om te zien waar je staat.

Deze test is vertrouwelijk en behandelt alle onderwerpen die bij visitatie aan de orde komen. Op deze manier krijg je inzicht in de verschillende onderdelen van het visitatieproces, zie je waar je met jouw praktijk staat en kan je beoordelen of visitatie iets voor jou is. 

Aanmelden voor praktijkvisitatie

Visitatie mondhygiënisten

Ook mondhygiënisten kunnen samen met de tandartsen in de praktijk gevisiteerd worden. De visitatie van mondhygiënisten wordt dan uitgevoerd door collega-mondhygiënisten. Zij zijn opgeleid tot hoofdvisiteur. Deze opleiding wordt verzorgd door KNMT en NVM-mondhygiënisten gezamenlijk.

Kosten

De kosten van deelname aan visitatie:

 • Visitatie van een praktijk met 1 mondhygiënist € 1.325 (lid NVM) of € 1.425 (geen NVM-lid)
 • Prijs per extra deelnemende tandarts € 200 (KNMT-lid) of € 300 (geen KNMT-lid)
 • Prijs per extra deelnemende mondhygiënist € 200 (NVM-lid) of € 300 (geen NVM-lid)
 • Onderdeel van visitatie is het visiteren van een andere praktijk (1 tandarts en/of mondhygiënist per praktijk). Heb je dat gedaan, dan restitueren wij je € 500 (tandarts) en € 375 (mondhygiënist). 
 • Alle prijzen zijn excl. 21% btw

Weten of visitatie iets voor jou is?

Mocht je denken over deelname aan visitatie, maar ben je nog niet zeker?

Doe de test om te zien waar je staat

Deze test is vertrouwelijk en behandelt alle onderwerpen die bij visitatie aan de orde komen. Op deze manier krijg je inzicht in de verschillende onderdelen van het visitatieproces, zie je waar je met jouw praktijk staat en kan je beoordelen of visitatie iets voor je is.

Aanmelden voor praktijkvisitatie

Individuele visitatie zzp'ers en loondienst

Met individuele visitatie voor zzp'ers en tandartsen in loondienst (zonder eigen praktijk) kunnen tandartsen op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces. De tandarts wordt in een van de praktijken waar hij werkzaam is bezocht door de visitatiecommissie. De visitatie richt zich op de behandelkamer en het persoonlijk handelen van de tandarts. Individuele visitatie voor mondhygiënisten, kijk voor meer informatie hierover op de website van NVM-mondhygiënisten.

Kosten individuele visitatie

De kosten van deelname aan individuele visitatie zijn:

 • € 1.100 per tandarts (KNMT lid) of € 1.250 (geen KNMT lid)
 • Onderdeel van visitatie is het zelf visiteren van een andere praktijk of mondzorgverlener. Heb je dat gedaan, dan restitueren wij je € 500,-.
 • Alle prijzen zijn excl. 21% btw

Aanmelden voor individuele visitatie

NVTS visitatie

Visitatie is een voorwaarde voor accreditatie bij de NVTS. In nauwe samenwerking tussen NVTS en KNMT is de extra module NVTS tot stand gekomen én opgenomen in praktijkvisitatie en individuele visitatie. Als je kosteloos gebruik wilt maken van deze aanvullende NVTS module tijdens individuele of praktijkvisitatie, geef dit dan aan ons door bij jouw aanmelding. Dan word je gevisiteerd door collega's uit de NVTS.
Je kunt de NVTS-module ook los afnemen. Dit gaat dan niet via de KNMT, maar vraag je direct aan bij NVTS.

IQual visitatie

Met IQual-visitatie kunnen leden van IQual-groepen elkaar visiteren. De groepsleden bezoeken elkaar in tweetallen, interviewen de gevisiteerde aan de hand van de standaard-vragenlijst en maken daar een verslag van.

Een door de KNMT opgeleide hoofdvisiteur begeleidt de IQual-visitatie op afstand. De hoofdvisiteur is alleen aanwezig bij de start- en de evaluatiebijeenkomst. De rest van het proces voeren de IQual-deelnemers zelfstandig uit.

Meer informatie en aanmelden voor IQual visitatie

Meer informatie over visitatie voor ICO-mondhygiënistsen vind je op de website van NVM-mondhygiënisten.

KRT- en KRM-punten

Voor het doorlopen van het visitatietraject ontvangen tandartsen KRT- en mondhygiënisten KRM-punten. Bovendien ontvangen visiteurs voor de visitatie KRT-punten (of in het geval van mondhygiënisten KRM-punten). De KRT-punten gelden voor het normonderdeel reflectie. Aan de uitkomsten van de visitatie verbindt het KRT vooralsnog geen consequenties.

KRT-puntenKRM-punten
24 punten voor het doorlopen van visitatie8 punten voor het doorlopen van visitatie
12 punten voor mee gaan op visitatie4 punten voor mee gaan op visitatie

Aanmelden voor KNMT Visitatie

Vragen en contact

Heb je nog vragen? Stel ze via visitatie@knmt.nl of neem contact op met NVM-mondhygienisten.

Benieuwd naar de ervaringen van anderen? Lees hier over visitatie in de praktijk:

visitaties