Het beroep preventieassistent

In Nederland werken ruim 2.000 preventieassistenten.

Een preventieassistent is een tandartsassistent met een speciale aanvullende opleiding op het gebied van preventie en mondhygiëne. 

Kerntaken van de preventieassistent

Naast de taken van een tandartsassistent biedt de preventieassistent ook ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van patiëntenbehandelingen.

Daarnaast voert de preventieassistent zelfstandig onderdelen van tandheelkundige behandelingen uit, voornamelijk op het gebied van preventie en mondhygiëne.

Opleiding tot preventieassistent

Tandartsassistenten die zich extra willen bekwamen in preventieve taken kunnen zich laten bijscholen tot preventieassistent.

Het is dan belangrijk om te kiezen voor een door de branche geaccrediteerde cursus. Een overzicht van geaccrediteerde cursussen tot preventieassistent vind je bij het Register Preventieassistenten.

De opleiding tot preventieassistent is erg praktijkgericht. Alles wat je leert oefen je direct in de praktijk. Na het behalen van je certificaat kun je in opdracht en onder toezicht van de tandarts aan de slag. Tijdens de cursus leer je:

  • voorlichting, voedingsadvies en instructie mondhygiëne geven
  • supragingivaal tandsteen verwijderen
  • polijsten
  • fluoride aanbrengen
  • wat een professionele houding is en professioneel communiceren
  • vakken als ergonomie, infectiepreventie en praktijkhygiëne