Ontevreden over je tandarts? Dit kun je doen

Ben je ontevreden over bijvoorbeeld de bejegening, behandeling of rekening van je tandarts of orthodontist? En denk je erover na om een klacht in te dienen? Dan is dit wat je kunt doen.
tandarts legt patient iets uit

Stap 1. Ga in gesprek met je tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met je tandarts. Meestal lost dit al veel op. Je kunt aangeven waarover je ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat je een probleem hebt. Je kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Stap 2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is een initiatief van de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met je meedenken hoe je het beste met je tandarts in gesprek kunt gaan wanneer je ontevreden bent. De TIP-medewerker checkt ook voor jou of de tandarts(praktijk) of orthodontist is aangesloten bij de KNMT.

Neem contact op met het TIP

Stap 3. Klacht indienen

Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met je tandarts? Dan kun je een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT Klachtenservice. Nadat je klachtbemiddeling hebt aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel jou als je zorgaanbieder/tandarts op. 

De klachtbehandeling vindt plaats in het Nederlands. Heb je moeite met de Nederlandse taal? Vraag dan of iemand je helpt bij het indienen van de klacht.

Klacht indienen bij de KNMT, zo pak je dat aan


1. Controleer of de termijn om een klacht in te dienen niet is verstreken

Kom je erachter dat er iets niet goed is gegaan bij de tandarts of orthodontist en wil je daarover klagen? Houd er dan rekening mee dat je recht om te klagen 5 jaar na dat moment vervalt.

2. Check of de tandarts of praktijk is aangesloten bij de KNMT

Vraag het aan de tandarts of praktijk zelf of neem contact op met het TIP. Je kan alleen gebruik maken van de KNMT Klachtenservice als de tandarts(specialist) of de praktijk is aangesloten bij de KNMT.

3. Stel een brief op en stuur deze als bijlage mee

De brief schrijf je in het Nederlands, want alleen dan kan jouw klacht in behandeling genomen worden. Neem in de brief in ieder geval deze punten op:

 • praktijknaam en plaats waar je behandeld bent;
 • naam en voorletters van de persoon waarover je klaagt;
 • wat je de persoon waarover je klaagt verwijt;
 • formuleer je klacht feitelijk en duidelijk;
 • wat je wilt bereiken met het indien van de klacht.
   

Wat kan ik verwachten van de KNMT Klachtenservice?

De KNMT Klachtenservice:

 • oordeelt niet;
 • doet geen uitspraak over de klacht;
 • bemiddelt tussen de patiënt en de tandarts;
 • werkt samen met jou en de tandarts aan een oplossing

Meer informatie over wat je van de KNMT Klachtenservice kunt verwachten

Opstart klachtprocedure duurt ongeveer 6 weken

Het opstarten van een nieuwe klachtprocedure duurt ongeveer 6 weken. Nadat jouw procedure is opgestart nemen we contact met je op. Bij voorbaat dank voor je geduld.

Klacht indienen

Stuur je bijlagen mee via het online formulier? Houd er dan rekening mee dat de bijlagen samen niet groter zijn dan 20MB.

Privacy gewaarborgd

De KNMT streeft ernaar om privacy te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In de privacyverklaring (pdf) informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Kosten

Aan de klachtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Wat als klachtbemiddeling niet lukt?

Wanneer je klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kun je je klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Klachtenreglement van de KNMT (pdf)