Het beroep kaakchirurg

Het werkterrein van de kaakchirurg - of eigenlijk tegenwoordig mka-chirurg genoemd - bevindt zich op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde.

Specialisme

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie is een tandheelkundig specialisme. De mka-chirurg (voorheen 'kaakchirurg' genoemd) die in het jaar 2000 of later zijn opleiding heeft voltooid, heeft zowel het tandartsdiploma alsook het artsdiploma behaald. Hij of zij is altijd werkzaam in het ziekenhuis.

Opleiding tot mka-chirurg

Beroepsinhoud

De mka-chirurg behandelt de letsels van de beenderen van het aangezicht en de weke delen (huid en slijmvliezen) die er overheen liggen. Voorts behandelt de mka-chirurg de goedaardige en de kwaadaardige gezwellen van de mondholte en de naaste omgeving. Ook het herstel van de defecten die het gevolg kunnen zijn van de behandeling van die kwaadaardige gezwellen wordt uitgevoerd door de mka-chirurg.

De mka-chirurg behandelt de aangeboren afwijkingen van het skelet van het aangezicht, zoals schisis (de "hazenlip"). De behandeling van kwaadaardige gezwellen en de behandeling van ernstige aangeboren afwijkingen heeft plaats in gespecialiseerde centra, meestal in samenwerking met andere specialismen.

Vergroeiingen van de beenderen van het aangezicht worden eveneens behandeld door de mka-chirurg, vaak samen met de orthodontist. De orthodontist plaatst met een beugel de tanden en kiezen in de goede stand. De mka-chirurg brengt met een operatie de kaken in de juiste positie.

Voorts worden veel patiënten die tobben met hun kunstgebit - of die tanden of kiezen missen - gezien door de mka-chirurg. De mka-chirurg kan ervoor zorgen, dat - door het aanbrengen van implantaten ("kunstwortels") of door andere ingrepen in de mondholte - er weer houvast ontstaat voor het kunstgebit. De mka-chirurg werkt voor dit gedeelte van het vak vaak samen met tandartsen die zich hebben toegelegd op het vervaardigen van bijzondere prothetische voorzieningen.

Ook kaakgewrichtsklachten en afwijkingen van de speekselklieren worden behandeld door de mka-chirurg.

Je kunt niet zonder verwijzing (verwijsbrief) bij de kaakchirurg terecht. Je tandarts, maar ook je huisarts of een andere specialist kan je doorverwijzen.