Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de KNMT bestaat uit 4 leden die worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, die ook directeur van het KNMT-bureau is. De Raad van Toezicht controleert het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Hans de Vries, voorzitter
Hans de Vries KNMT voorzitter
Rinke Rinke Blok, penningmeester
Rinke Rinke Blok, penningmeester KNMT
Joke Kwakman
Joke Kwakman
Ellemieke Hin
Ellemieke Hin, bestuurslid KNMT

Directeur bureau KNMT

Mirjam Bijnsdorp, directeur a.i.
Mirjam Bijnsdorp, directeur a.i. van de KNMT

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het hoofdbestuur, de besturing van- en de algemene gang van zaken in de KNMT en de met de KNMT verbonden organisaties.

Gerolf Bouwmeester

(voorzitter)

Gerlof Bouwmeester Raad van Toezicht KNMT
Willem van Baren
Willem van Baren
Femke-Fleur Lamkamp
Femke Fleur Lamkamp

Per 1 juli 2024 zoeken we een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.