Filters

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de KNMT bestaat uit maximaal 5 leden die worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, die ook directeur van het KNMT-bureau is. De Raad van Toezicht controleert het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Wolter Brands (voorzitter)

 Henk Donker (penningmeester)

 Richard Kohsiek (bestuurslid)

 Joke Kwakman (bestuurslid)

Directeur bureau KNMT

Erik Markus (directeur bureau en secretaris)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het hoofdbestuur, de besturing van- en de algemene gang van zaken in de KNMT en de met de KNMT verbonden organisaties.

 Marion Gout - Van Sinderen (voorzitter)

 Jos de Beer (lid)

 Willem van Baren (lid)

Het Nederlands Tandartsenblad portretteerde de leden van de Raad van Toezicht. Lees de interviews met hen:
Total votes: 122