facebook

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de KNMT bestaat uit 5 leden die worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, die ook directeur van het KNMT-bureau is. De Raad van Toezicht controleert het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Hans de Vries, voorzitter
Hans de Vries KNMT voorzitter
Wilfred Kniese
Wilfred Kniese
Richard Kohsiek, penningmeester
Richard Kohsiek
Joke Kwakman
Joke Kwakman
Richard Suy
Richard Suy

Directeur bureau KNMT

Erik Markus, directeur
Erik Markus

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het hoofdbestuur, de besturing van- en de algemene gang van zaken in de KNMT en de met de KNMT verbonden organisaties.

Marion Gout - Van Sinderen, voorzitter
Marion Gout - Van Sinderen
Willem van Baren
Willem van Baren
Femke-Fleur Lamkamp
Femke Fleur Lamkamp
verenigingszaken