Filters

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de KNMT bestaat uit maximaal 5 leden die worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, die ook directeur van het KNMT-bureau is. De Raad van Toezicht controleert het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Wolter Brands (voorzitter)

 Henk Donker (penningmeester)

 Richard Kohsiek (bestuurslid)

Erik Markus (secretaris)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het hoofdbestuur, de besturing van- en de algemene gang van zaken in de KNMT en de met de KNMT verbonden organisaties.

 Marion Gout - Van Sinderen (voorzitter)

 Jos de Beer (lid)

 Willem van Baren (lid)

Het Nederlands Tandartsenblad portretteerde de leden van de Raad van Toezicht. Lees de interviews met hen:
Total votes: 0