facebook

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de KNMT bestaat uit 6 leden die worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, die ook directeur van het KNMT-bureau is. De Raad van Toezicht controleert het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Wolter Brands, voorzitter  
Wolter Brands
 
Wilfred Kniese
Wilfred Kniese
Richard Kohsiek, penningmeester
Richard Kohsiek
Joke Kwakman
Joke Kwakman
Ravin Raktoe
Ravin Raktoe
Richard Suy
Richard Suy

Directeur bureau KNMT

Erik Markus, directeur
Erik Markus

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het hoofdbestuur, de besturing van- en de algemene gang van zaken in de KNMT en de met de KNMT verbonden organisaties.

Marion Gout - Van Sinderen, voorzitter
Marion Gout - Van Sinderen
Willem van Baren
Willem van Baren

Er is een positie vacant binnen de Raad van Toezicht.

verenigingszaken