Joba van den Berg treedt toe tot Raad van Toezicht

Hans Scholten
1 minuut
Image
Joba van den Berg
Joba van den Berg-Jansen treedt met ingang van 1 juli 2024 toe tot de Raad van Toezicht van de KNMT. Van den Berg was tot december vorig jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. Ze volgt Willem van Baren op, wiens maximale zittingstermijn is bereikt.

Van den Berg-Jansen (65) is van oorsprong internationaal econoom en werkte meer dan 30 jaar in het bedrijfsleven, zowel bij het MKB en het grootbedrijf als bij een brancheorganisatie en zowel nationaal als internationaal. Vanaf maart 2017 tot december 2023 was zij lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

Oud-Tweede Kamerlid met speciale belangstelling voor de mondzorg 

Als woordvoerder medische zorg heeft zij een groot netwerk opgebouwd in en kennis vergaard over de zorgsector. De mondzorg had daarbij haar speciale belangstelling. In 2021 agendeerde zij door de indiening van de initiatiefnota ‘Mondzorg: een goed begin is het halve werk’ bijvoorbeeld specifiek de toegankelijkheid van de zorg.

De benoeming van Van den Berg-Jansen geldt voor een periode van 3 jaar.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat naast Joba van den Berg-Jansen uit Gerolf Bouwmeester (voorzitter) en Femke-Fleur Lamkamp. De raad houdt toezicht op het bestuur, de besturing van de KNMT en de algemene gang van zaken in de vereniging. In elke Algemene Vergadering doet de raad verslag van zijn bevindingen.