Apollonia Awards

De KNMT reikt in 2024 voor de allereerste keer de Apollonia Awards uit.
Apollonia Awards

Er zijn 3 categorieën:

Tandarts van het Jaar

Voor de titel van Tandarts van het Jaar komt een tandarts in aanmerking die zich recent op bijzondere wijze heeft ingezet voor de mondzorg. Het gaat daarbij om maatschappelijke inzet, inzet voor de beroepsgroep of inzet voor de branche en diegenen die daarin werkzaam zijn.

Winnaar 2024: Arjan van den Dorpel

Tandheelkundestudent van het Jaar

Voor de titel van Tandheelkundestudent van het Jaar komt een student Tandheelkunde in aanmerking die zich recent op bijzondere wijze heeft ingezet voor de mondzorg. Het gaat daarbij om maatschappelijke inzet, inzet voor de beroepsgroep of inzet voor de branche en diegenen die daarin werkzaam zijn.

Winnaar 2024: Christianne Bijman

KNMT Mondzorg Award

Voor de KNMT Mondzorg Award komt een persoon of groep personen in aanmerking die recent het beste initiatief nam op gebied van het bevorderen van de mondgezondheid in Nederland of daarbuiten, het bevorderen van de kwaliteit van de mondzorg of het versterken van de (reputatie van de) beroepsgroep of branche.

Winnaar 2024: Sociale Tandarts Rotterdam

Zo werkt het

Iedereen kon die kandidaten waarvan hij of zij vindt dat zij de prijs verdienen doorgeven tot en met zondag 4 februari 2024. Medio februari kwam de jury bijeen om uit alle kandidaten per categorie 3 genomineerden te kiezen, en 1 winnaar. De uitreiking vond plaats tijdens de Apolloniaborrel op vrijdag 1 maart 2024. De winnaars ontvingen een geldbedrag van 500 euro, een speciale onderscheiding en eeuwige roem.

Overzicht winnaars 2024

Juryleden en reglement

De jury van de Apollonia Awards bestaat uit de volgende personen:

  • Evert Berkel, bladmanager NT/Dentz
  • Josef Bruers, bijzonder hoogleraar 'Kwaliteit van mondzorg in de praktijk' (ACTA Amsterdam) en hoofd Onderzoek KNMT
  • Amir Hoseini, tandarts in Amsterdam en ANIOS mka-chirurgie
  • Marlies Roosen, tandarts in Heemstede
  • Ayca Siner, student Tandheelkunde in Nijmegen

Reglement Apollonia Awards 2024 (pdf)

Apollonia beschermheilige tandheekunde glas in lood
Apollonia van Alexandrië († 249) was een heilige en martelares uit Egypte. Ze groeide door de eeuwen heen uit tot patrones van de tandartsen.

Wie was Apollonia?

Apollonia van Alexandrië (Egypte) werd in 249 n.Chr. gedwongen haar monotheïstische geloof op te geven. Toen ze dat weigerde werden haar tanden met een steen of met een tang uitgeslagen. Dat was in die tijd een gewone straf voor iemand die hoogverraad pleegde. Later werd ze naar de brandstapel geleid om haar van gedachten te doen veranderen maar dat weigerde ze en ze gooide zichzelf vrijwillig in het vuur. Haar sterfdag is 9 februari. Na haar heiligverklaring eeuwen later werd Apollonia aangeroepen ter genezing van tandlijden, wisselen van tanden en hoofdpijn. Op afbeeldingen is ze te herkennen aan een tang. Langzamerhand veranderde ze van beschermheilige voor de tandleiders naar een icoon voor de tandarts die goede zorg verleent aan zijn patiënten. Tegenwoordig wordt ze gezien als de patrones van de beroepsgroep. (Bron: Canon van de tandheelkunde)