06 juni 2019

Nu steeds meer tandartsen en praktijken zich laten visiteren is de KNMT op zoek naar extra hoofdvisiteurs. Iets voor u?

Door toename van het aantal aanmeldingen voor (praktijk)visitaties is de KNMT op zoek naar hoofdvisiteurs. De hoofdvisiteur is het eerste aanspreekpunt voor de gevisiteerden en is eindverantwoordelijk voor het verloop van de visitatie.

27 mei 2019

Vrijdag 28 juni vindt de KNMT Zomerborrel plaats en alle leden zijn welkom!

21 mei 2019

Hoe ondersteunde de KNMT vorig jaar haar leden om alle inwoners van Nederland optimale mondzorg te bieden? Dat staat in het nu verschenen jaarverslag 2018 van de vereniging.

19 april 2019

De KNMT heeft een nieuw bestuurslid: Joke Kwakman. De 59-jarige mka-chirurg werd in het bestuur gekozen tijdens de 211e Algemene Vergadering van de vereniging.

06 juni 2019

De KNMT is op maandag 10 juni, 2e Pinksterdag, gesloten. Als gevolg daarvan is ook de afdeling Ledenservice die dag niet bereikbaar.

18 februari 2019

Het bestuur van de Sectie Tandarts-Specialisten (STS) van de KNMT is op zoek naar een orthodontist voor de rol van vice-voorzitter. De vice-voorzitter van de STS is ook lid van de Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

Het bestuur van de Sectie Tandarts-Specialisten (STS)  is op zoek naar een een orthodontist voor de rol van vicevoorzitter. De vice-voorzitter van de STS is ook lid van de Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

15 februari 2019

Sinds vorig jaar heeft de KNMT geen afdelingen meer, maar regio’s. Binnen die regio’s worden allerlei activiteiten ontplooid; inhoudelijke maar ook sociale. Voor de KNMT zijn ze een van de middelen om te weten te komen wat er onder de leden leeft.