De KNMT is op zoek naar een lid voor de remuneratiecommissie.

Wat vindt u van onze communicatie met u? Zet de KNMT de verschillende communicatiemiddelen op de juiste manier in? Raken we de juiste snaar of mag het wel wat subtieler, of juist agressiever? Mist u iets, of wordt u juist overvoerd met informatie?

30 augustus 2018

Gezocht: leden die het leuk vinden om hun kennis en ervaring in te brengen bij het de ‘inhoudelijk’ actualiseren van KNMT-richtlijnen en aanverwante producten. 

18 mei 2018

De KNMT is op zoek naar een woordvoerder/communicatieadviseur (36 uur), die contactpersoon is voor de media namens de KNMT. De vereniging zoekt een medewerker die in de media aandacht weet te krijgen voor het belang van een gezonde mond en de rol van de tandarts daarbij.

05 april 2018

Donderdag 19 april is het zover: dan vindt de 206e Algemene Vergadering én de allereerste ledenraad van de KNMT plaats. Het bestuur van de KNMT, de 24 door de leden gekozen raadsleden én andere aanwezige leden wisselen er van gedachten over actuele thema’s in de mondzorg en nemen belangrijke verenigingsbesluiten.

26 februari 2018

NRC heeft afgelopen zaterdag reacties gepubliceerd op haar een week eerder verschenen artikel ‘Weg met de heroïsche tandarts’. Ook de KNMT komt daarin met een weerwoord op het initiële artikel, waarin onbekommerd verschillende zaken door elkaar werden geklutst en waarin de tandarts door het slijk werd gehaald.

22 maart 2018
Hilversum
11 december 2017

De invoering van een nieuwe verenigingsstructuur met onder andere een Ledenraad laat op zich wachten. Dat is de uitkomst van de vrijdag 8 december gehouden Algemene Vergadering (AV) van de KNMT.

07 december 2017

Wie weet het meest en mag zich een jaar lang ‘professor tandheelkunde 2017’ noemen? Hebt u het afgelopen jaar een beetje opgelet als het aankomt op tandheelkundig nieuws? Daar komt u achter door, bijvoorbeeld tijdens de kerstborrel, deze quiz van het Nederlands tandartsenblad te spelen. Wie uit het team is het best op de hoogte en wie valt er door de mand? Succes!

22 november 2017

Het nieuws uit de mondzorg hapklaar in beeld gebracht: dat is ‘Bits & Bites’. Het wekelijkse video-item van de KNMT is speciaal bedoeld voor YouTube en Facebook. Het wordt gemaakt door de redactie van het Nederlands tandartsenblad. Maar hoe precies? Werp een blik achter de schermen!