Onderzoek naar mondzorg

De KNMT werkt aan optimale voorwaarden waaronder mondzorgprofessionals hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen verlenen. Ons doel is een goede mondgezondheid van alle inwoners in Nederland. We hebben hiervoor ook een eigen onderzoeksafdeling.

Onderzoek beroepsuitoefening

Het onderzoek van de KNMT richt zich met name op de niet-klinische aspecten van de beroepsuitoefening door tandartsen in Nederland. We gebruiken de onderzoeksuitkomsten op allerlei manieren in onze beleidsvoering.

We doen structureel onderzoek naar:

  • de aard en de omvang van de zorg die tandartsen in Nederland aan hun patiënten verlenen (Onderzoek Tandheelkundige Consumptie);
  • de manier waarop tandartsen hun praktijk hebben georganiseerd (Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering);
  • het denken en doen van tandartsen omtrent allerlei (actuele) aspecten van de beroepsuitoefening (Omnibus-enquête).

Publicaties

De KNMT publiceert het onderzoek op www.staatvandemondzorg.nl; daar vind je ook een overzicht van KNMT-onderzoek. Ook verschijnen onze onderzoeksuitkomsten in wetenschappelijke tijdschriften en op wetenschappelijke congressen.

Staat van de mondzorg

Wil je gegevens op maat?

KNMT-leden en anderen, zoals studenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers, kunnen voor specifieke informatie over de tandheelkundige beroepsuitoefening in Nederland bij onze onderzoeksafdeling terecht. Ook leveren we informatie 'op maat'. Je kunt mailen naar naar staatvdmondzorg@knmt.nl.

Meewerken aan onderzoek?

JaarIijks werken zo'n 2.000 tandartsen mee aan een of meer onderzoeken van de KNMT. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom! Voor aanmelding of nadere informatie kun je contact opnemen met onderzoekscoördinator dr. Josef Bruers (via j.bruers@knmt.nl of tel. 030 60 76 248).