Statuten en reglementen

Lees hier de statuten en reglementen van de KNMT, die gelden voor alle leden van de vereniging.

Statuten

Statuten KNMT (pdf)

Reglementen

Gedragsregels voor tandartsen

Gedragsregels voor tandartsen (pdf)

Constateer je dat de gedragsregels worden geschonden door een collega, dan kun je een klacht indienen bij de Commissie Intern Tuchtrecht (CIT).

Privacy statement

Zo gaat de KNMT om met de privacy van haar leden

Privacy statement RTS

Privacyverklaring Registratiecommissie Tandheelkundig Specialismen (pdf)