Image

Internationale betrekkingen

Als je op internationaal niveau kunt meepraten en invloed kunt uitoefenen, dan heeft dat effect op nationaal niveau. “Daarom moeten we als Nederlandse beroepsvereniging bovenop de internationale ontwikkelingen zitten en begrijpen wat de relevante dossiers zijn”, aldus Juliette Insinger, beleidsadviseur Internationale Betrekkingen.

Internationale organisaties

Via de Council of European Dentists (CED) oefent de KNMT invloed op het beleid in de Europese Unie uit. Dat is belangrijk, omdat er volop voor de mondzorg relevante wetgeving behandeld wordt op Europees niveau. Denk aan regelgeving rondom amalgaam, informatiebeveiliging en privacy, eisen aan werken als tandarts binnen de verschillende EU-landen of duurzaamheidsvraagstukken.

De betrokkenheid bij de wereldtandartsenorganisatie FDI is wat losser. Die heeft immers minder directe invloed op de organisatie van de mondzorg in Nederland. Wel voelt de KNMT de maatschappelijke verantwoordelijkheid via de FDI bij te dragen aan de kwaliteit van mondzorg wereldwijd. 

FDI: wereldtandartsenorganisatie

ERO: Europese tak van de FDI

CED: koepel van Europese tandartsenorganisaties

Toothie

Wereld Mondgezondheidsdag

Elk jaar op 20 maart is het Wereld Mondgezondheidsdag, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van een gezonde mond en toegang tot goede mondzorg. 

De dag, World Oral Health Day in het Engels, is een initiatief van de FDI waarop de KNMT elk jaar inhaakt.

Het gezicht van Wereld Mondgezondheidsdag is de bever Toothie (zie illustratie).

 

Alles over World Oral Health Day