Filters

Actief binnen de vereniging

De KNMT is voortdurend op zoek naar enthousiaste leden die in commissies en klankbordgroepen willen meepraten over de koers van de KNMT en de mondzorg in Nederland. En ook op andere manieren kunt u uw stem laten horen!

Kriebelt het bij u soms ook als er over beleid of de tarieven in de mondzorg wordt gesproken? Als actief lid denkt u mee, praat u mee, oefent u invloed uit op het beleid en bent u goed geïnformeerd. En het is natuurlijk ook gewoon leuk: commissiewerk gaat altijd gepaard met sociale contacten! Kortom, wilt u direct betrokken zijn bij wat er speelt in de tandheelkunde, heeft u affiniteit met een bepaald deelgebied en wilt u meepraten over de koers van uw vereniging? Word actief in de KNMT!

Verenigingsvacatures

Incidentele bijdrage leveren

Initiatieven delen

Wilt u ‘good practices’ delen met collega-tandartsen of de KNMT? Heeft u succesvolle stappen gezet en wilt u anderen ervan laten meeprofiteren? Zoals door u ontwikkelde voorlichtingsmaterialen, door u opgestelde protocollen en door u opgezette samenwerkingsverbanden? Ook als u samenwerkt met andere zorgverleners in de wijk aan een initiatief waar mondzorg onderdeel van uit maakt, horen we graag van u!

Geef uw initiatief of 'best practice' door

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem contact op met de afdeling Verenigingszaken.