Gezocht: KNMT Hoofdvisiteurs

Danielle Brinkman
2 minuten
zoekende vrouw
Het aantal visitaties via de KNMT neemt flink toe en er melden zich ook steeds grotere praktijken aan voor visitatie. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe hoofdvisiteurs die affiniteit hebben met tandartsen die werkzaam zijn in grote (keten)praktijken. Bij de visitatie richten we ons op het individu en minder op de randvoorwaarden van de praktijk. Kun jij op een positieve en stimulerende manier een gesprek aangaan met een collega over diens (persoonlijke) ontwikkeling en professioneel handelen als zorgverlener? Ben je bereid en in staat om op één dag meerdere gesprekken te voeren? Dan is deze functie wellicht iets voor jou.

Taken KNMT Hoofdvisiteur

Als hoofdvisiteur van de KNMT bereid je de visitatie voor, beoordeel je de online ingevulde vragenlijsten en stem je met de andere visiteur(s) en gevisiteerde(n) het praktijkbezoek af. Tijdens het bezoek interview je de deelnemende tandartsen over hun professioneel handelen. 

Na de visitatie heeft een hoofdvisiteur de volgende taken:

 • Bevindingen mondeling terugkoppelen (complimenten, adviezen en aanbevelingen).
 • Visitatiebezoek evalueren met gevisiteerde (proces, gesprekken, vragen en overall beeld).
 • Samen met hoofdgevisiteerde en andere visiteur(s) eindgesprek voeren.
 • Visitatieverslag opstellen. 

Functieprofiel KNMT Hoofdvisiteur

Om de taak als hoofdvisiteur goed te kunnen uitoefenen, voldoe je in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • Ongeclausuleerd BIG-geregistreerd en lid van de KNMT.
 • Praktiserend algemeen practicus (minimaal 5 jaar werkzaam).
 • Affiniteit met en kennis van kwaliteitsbevordering en kwaliteitsprincipes.
 • Goede communicatieve eigenschappen.
 • Objectief en accuraat.
 • Reflectief en ontwikkelgerichte instelling. 
 • Bereid minimaal 6 visitaties per jaar uit te voeren (ca. 12 uur beschikbaar per visitatie).
 • Bereid visitatietraining (eenmalig 2 dagen) en professionalisering te volgen (jaarlijks 2 dagen).
 • Bereid mee te werken aan de evaluatie van de visitatiesystematiek. 

We zoeken praktiserende tandartsen die ook de komende jaren nog in de praktijk werken. Een aanstelling tot hoofdvisiteur duurt maximaal 3 x 3 jaar.

Wij bieden

Het begeleiden van visitaties geeft je een leerzaam en inspirerend kijkje in de keuken van een collega. Het verbreedt dus ook je eigen visie op het vak en levert je vaak nieuwe inzichten op. Voor elke visitatie van een praktijk met maximaal 4 tandartsen ontvang je € 800,- vacatievergoeding en vanzelfsprekend vergoeden wij jouw reiskosten. Ook krijg je KRT-punten voor je deelname.

Over visitatie

Met KNMT Visitatie voor de mondzorg kunnen tandartsen op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces. Een inspirerende intercollegiale doorlichting maakt ook duidelijk wat tandartsen kunnen doen om van goed, beter te maken. De resultaten van de KNMT Visitatie voor de mondzorg zijn strikt vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor de gevisiteerden.

Lees meer over KNMT Visitatie

Solliciteren en vragen 

Wil je solliciteren op de functie van hoofdvisiteur? Stuur dan je sollicitatie met motivatie naar visitatie@knmt.nl t.a.v. Lesly Bouwman. Ook je vragen over deze vacature kun je sturen naar dit e-mailadres.

Na een eerste selectie en een gesprek met onze begeleidingscommissie volg je een training van 2 dagen in Utrecht. Je leert wat visitatie inhoudt en oefent gesprekstechnieken. De visitatietrainingen staan gepland op:

 • 20 juni van 12.30 uur tot 21.30 uur
 • 8 juli van 17.00 uur tot 21.30 uur