facebook

Vacature lid voor de Auditcommissie

De KNMT zoekt:

1 KNMT-lid voor de Auditcommissie

Financiële ondersteuning voor Raad van Toezicht

De Auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:

  • De vermogenspositie en het financiële beleid van de vereniging;
  • De beoordeling van de risicogebieden, waaronder de fiscale positie, financiering, liquiditeitspositie, belangrijke geschillen en ongebruikelijke transacties, alsmede de adequaatheid van voorzieningen hiervoor;
  • De externe financiële rapportage, accountantscontrole en toepassing van (wettelijke) richtlijnen voor de jaarverslaggeving;
  • De kwaliteit en effectiviteit van interne financiële en managementrapportages.

De commissie, waarvan ook 2 leden van de Raad van Toezicht deel uitmaken, komt daartoe 2 keer per jaar samen, waarbij onder meer de begroting en het jaarverslag worden besproken. Op deze dagen is er overleg met de accountant en de penningmeester van de KNMT. De Auditcommissie rapporteert aan de Raad van Toezicht. Zij informeert de Raad over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor besluitvorming door de Raad van Toezicht. De totale tijdsbesteding per jaar beslaat ongeveer 3 dagen, tegen een passende vergoeding.

Herken je je in deze eigenschappen?

Een lid van de Auditcommissie:

  • is lid van de KNMT en BIG-geregistreerd;
  • heeft kennis van financiële zaken;
  • heeft belangstelling voor het financieel beleid van de vereniging;
  • kan zich 3 dagen per jaar vrijmaken voor de werkzaamheden; en 
  • is kritisch maar positief ingesteld.

Benoeming

De commissieleden worden door de voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van 3 jaar. Hierna is eenmaal herbenoeming mogelijk.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan vóór 1 maart 2024 je motivatie en CV naar wervingauditcommissie@knmt.nl

Wil je meer informatie over de vacature? Dit kun je ook via dit adres aangeven, waarna we contact opnemen.