facebook

Korting op het lidmaatschap

De KNMT kent verschillende kortingsregelingen op de contributie.

Afstudeerders en nieuwkomers

Wie zich binnen 5 maanden na zijn BIG-registratie als tandarts lid wordt, kan gebruikmaken van het voordelige Starterslidmaatschap (vanaf € 0,-) - dit geldt zowel voor afgestudeerde master-studenten als tandartsen die vanuit het buitenland in Nederland komen werken. 

Parttimers: korting op basis van inkomen

Komt je inkomen uit de praktijkvoering onder de 65% van het rekeninkomen € 108.898 (2021), dan kom je in aanmerking voor een korting op de contributie. De korting is steeds gebaseerd op het inkomen van 2 jaar geleden.

Voor leden die in 2021 minder dan 70.784 euro verdienden (< 65% van het rekeninkomen van 108.898 euro), geldt in 2023 de volgende contributie:

  • Lager dan 38.114: € 330,-
  • Tussen de 38.115 en 70.784 euro: € 660,-

Kom je voor deze kortingsregeling in aanmerking, vul dan het formulier reductieregeling 2023 (docx) in.

Voorgaande jaren

AOW-leeftijd (praktiserend)

Behaal je in 2023 de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan betaal een contributie van € 990,- (mits praktiserend) en kan gebruik gemaakt worden van de reductieregeling.

AOW-leeftijd (niet-praktiserend)

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd of bereik je de AOW-leeftijd in 2023, ben je minimaal 10 jaar aaneensluitend lid van de KNMT en praktiseer je niet langer? Dan betaal je € 75,- per jaar.

Niet-praktiserende tandartsen/tandarts-specialisten

Niet praktiserende tandartsen komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie van € 165,-. Met niet-praktiserende tandartsen wordt bedoeld:

  • volledig arbeidsongeschikte tandartsen
  • tandartsen die vóór hun AOW-leeftijd met pensioen gaan
  • tandartsen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en niet 10 jaar aaneengesloten lid zijn

Wil je gebruikmaken van deze kortingsregeling, vraag dit dan aan per mail (o.v.v. reductie niet-praktiserende tandarts).

Tandartsen in opleiding tot differentiatie

Tandartsen die in 2023 een opleiding gestart zijn in een van de door de KNMT erkende differentiaties betalen een contributie van € 990,-. 

Tandartsen/tandarts-specialisten in het buitenland

Leden die wonen én werken in het buitenland komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie van € 165,-.

Tandartsen/tandarts-specialisten in dienstverband

Werk je als tandarts in loondienst in een praktijk, dan betaal je € 990,- contributie per jaar. Ben je in dienst bij een onderwijsinstelling dan betaal je € 165,-.

Vergoeding voor tandarts(specialist)en met CAO

Werk je als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kun je via je werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij je werkgever.