Filters

Korting op het lidmaatschap

De KNMT kent verschillende kortingsregelingen op de contributie.

Korting voor afstudeerders en nieuwkomers

Wie zich binnen 5 maanden na zijn BIG-registratie als tandarts lid wordt, kan gebruikmaken van het voordelige Starterslidmaatschap (vanaf € 0,-) - dit geldt zowel voor afgestudeerde master-studenten als tandartsen die vanuit het buitenland in Nederland komen werken. 

Korting voor parttimers: op basis van inkomen

Komt je inkomen uit de praktijkvoering onder de 65% van het rekeninkomen € 99.942,- (2018), dan kom je in aanmerking voor een korting op de contributie. De korting is steeds gebaseerd op het inkomen van 2 jaar geleden.

Voor leden die in 2018 minder dan 64.964 euro verdienden (< 65% van het rekeninkomen van 99.942 euro), geldt in 2020 de volgende contributie:

  • Lager dan 34.980: € 330,-
  • Tussen de 34.981 en 64.963 euro: € 660,-

Kom je voor deze kortingsregeling in aanmerking, vul dan het formulier reductieregeling 2020 (pdf) in. Of nog voor vorig jaar: formulier reductieregeling 2019 (pdf).

Korting voor tandarts(specialist)en AOW-leeftijd (praktiserend)

Bereik je de pensioengerechtigde leeftijd, ben je minimaal 10 jaar aaneensluitend lid van de KNMT maar blijf je praktiseren? Dan heb je automatisch recht op 50% korting op het individuele lidmaatschap. Je betaalt nog € 495,- per jaar. Stop je met werken? Dan betaal je nog maar € 75,- per jaar. 

Let op: deze regeling geldt alleen voor 'nieuwe gevallen'. Leden aan wie het senior-lidmaatschap al is toegekend houden er recht op.

Korting voor tandarts(specialist)en AOW-leeftijd (niet-praktiserend)

Bereik je de pensioengerechtigde leeftijd, ben je minimaal 10 jaar aaneensluitend lid van de KNMT en praktiseer je niet langer? Dan heb je automatisch recht op het seniorenlidmaatchap van € 75,- per jaar.

Korting voor niet-praktiserende tandartsen

Niet praktiserende tandartsen komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie van € 155,50 euro. Met niet-praktiserende tandartsen wordt bedoeld:

  • volledig arbeidsongeschikte tandartsen
  • tandartsen die voor hun AOW-leeftijd met pensioen gaan
  • tandartsen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en niet 10 jaar aaneengesloten lid zijn

Wil je gebruikmaken van deze kortingsregeling, vraag dit dan aan per mail (o.v.v. reductie niet-praktiserende tandarts).

Korting voor tandartsen in het buitenland

Leden die wonen én werken in het buitenland komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie van € 155,50 euro.

Wil je gebruikmaken van deze kortingsregeling, vraag dit dan aan per mail (o.v.v. reductie tandarts in het buitenland).

Korting voor tandarts(specialist)en in dienstverband

Werk je in loondienst, dan kom je in aanmerking voor een korting op de contributie. Als tandarts in loondienst betaal je € 330,- contributie per jaar. Ben je in dienst bij een onderwijsinstelling dan betaal je € 155,50 euro.

Korting voor partners

Tandarts(specialist)en van wie de echtgenoot of partner (samenwonend) vol betalend lid is, krijgen 50% reductie op de contributie. 

Vergoeding voor tandarts(specialist)en met CAO

Werk je als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kun je via je werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij je werkgever.