facebook

Korting op het lidmaatschap

De KNMT kent verschillende kortingsregelingen op de contributie.

Afstudeerders en nieuwkomers

Wie binnen 5 maanden na zijn BIG-registratie als tandarts lid wordt, kan gebruikmaken van het voordelige Starterslidmaatschap (vanaf € 0,-) - dit geldt zowel voor afgestudeerde master-studenten als tandartsen die vanuit het buitenland in Nederland komen werken. 

Parttimers: korting op basis van inkomen

Komt je inkomen uit de praktijkvoering onder de 65% van het rekeninkomen, dan kom je in aanmerking voor een korting op de contributie. De korting is steeds gebaseerd op het inkomen van 2 jaar geleden. Verdien je tot 35% van het zogenaamde rekeninkomen, dan betaal je 33% van de algemene contributie. Verdien je tussen de 35% en 65% van het rekeninkomen, dan betaal je 66,67% van de algemene contributie. 

In 2024 geldt dan de volgende contributie:

Voor leden die in 2022 minder dan 73.912 euro verdienden (< 65% van het rekeninkomen van 113.710 euro)...

  • Lager dan € 39.798,-: € 406,-
  • Tussen de € 39.798,- en € 73.912,-: € 812,-

Kom je voor deze kortingsregeling in aanmerking, vul dan het formulier reductieregeling in:

AOW-leeftijd (niet-praktiserend)

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd of bereik je de AOW-leeftijd in 2024, ben je minimaal 10 jaar aaneensluitend lid van de KNMT en praktiseer je niet langer? Dan betaal je slechts € 80,- per jaar.

Niet-praktiserende tandartsen/tandarts-specialisten

Niet praktiserende tandartsen betalen slechts 16,67% van de basiscontributie. In 2024 is dit bedrag € 203,-.

Met niet-praktiserende tandartsen wordt bedoeld:

  • volledig arbeidsongeschikte tandartsen
  • tandartsen die vóór hun AOW-leeftijd met pensioen gaan
  • tandartsen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en niet 10 jaar aaneengesloten lid zijn

Wil je gebruikmaken van deze kortingsregeling, vraag dit dan aan per mail (o.v.v. reductie niet-praktiserende tandarts).

Tandartsen/tandarts-specialisten in het buitenland

Leden die wonen én werken in het buitenland betalen slechts 16,67% van de basiscontributie. In 2024 is dit bedrag € 203,-.

Tandartsen/tandarts-specialisten in het onderwijs/bij een zorgverzekeraar

Ben je in dienst bij een onderwijsinstelling en niet-praktiserend dan betaal je slechts 16,67% van de basiscontributie. In 2024 is dit bedrag € 203,-. Dit geldt ook als je werkt als adviserend tandarts en daarnaast niet praktiseert. Kom je voor deze kortingsregeling in aanmerking, vul dan het formulier in:

Vergoeding voor tandarts(specialist)en met CAO

Werk je als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kun je via je werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij je werkgever.