Tandartsen met een cao

Speciaal voor tandartsen die onder een cao vallen heeft de KNMT zich aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. FBZ onderhandelt namens tal van (beroeps)verenigingen over de arbeidsvoorwaarden van een brede groep medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgverleners.
FBZ vakbond voor zorgprofessionals

Voor leden van de KNMT die onder een cao vallen betekent dit dat FBZ automatisch hun werknemersbelangen behartigt. De top 3 cao’s waar tandartsen mee te maken hebben, zijn:

  • de cao UMC
  • de cao Nederlandse universiteiten
  • de cao Ziekenhuizen

Factsheet FBZ (pdf)

FBZ Rechtshulp

Via de KNMT kun je gebruik maken van FBZ Rechtshulp, zodat je deskundig geholpen wordt bij al je arbeidsgerelateerde vragen. Of het nu gaat om de check van je arbeidsovereenkomst, een vraag over functiewaardering, een conflict bij je werkgever of hulp bij een dreigend ontslag.

De juridische experts van FBZ Rechtshulp kennen jouw arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander en kunnen snel voor je aan de slag. Je hebt recht op 10 uur gratis dienstverlening per jaar.

Vragen? 

Stel ze via: rechtshulp@fbz.nl. Je krijgt snel antwoord. 

Dringend probleem? 

Neem direct contact op met FBZ Rechtshulp via 088 - 1344 111. FBZ Rechtshulp is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

Meer informatie over FBZ Rechtshulp (pdf)

Gegevensuitwisseling met FBZ

Om het FBZ mogelijk te maken in contact te komen met KNMT-leden op wie een cao van toepassing is, stelt de KNMT gegevens uit de ledenadministratie ter beschikking aan FBZ. 

Het gaat daarbij om:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • e-mailadres 
  • alsmede de naam, adres en woonplaats van de desbetreffende werkgever. 

FBZ kan je dan namens de KNMT raadplegen over bepaalde arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen.

Wil je niet dat de KNMT uw gegevens aan FBZ ter beschikking stelt, geef dit dan door aan de ledenadministratie. In dat geval kun je niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht van bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij je werkgever.

Contributie retour?

Werk je als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kun je via je werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie van de KNMT 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij je werkgever.

KNMT, partner van FBZ