Buitengewoon lid worden van de KNMT

Personen die in de mondzorg werken en geen tandarts zijn, kunnen onder voorwaarden buitengewoon lid worden van de KNMT.

Een voorwaarde voor alle buitengewone leden is dat je werkzaam bent in de mondzorg. Het lidmaatschap is altijd persoonlijk en gekoppeld aan een natuurlijk persoon.

Het buitengewoon lidmaatschap is globaal geformuleerd mogelijk voor:

  • degenen die zijn opgeleid tot tandarts of tandarts-specialist en in de mondzorg werken en geen rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die mondzorg verleent vertegenwoordigen;
  • academici die in de mondzorg werken en geen rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die mondzorg verleent vertegenwoordigen;
  • andere natuurlijke personen, geen tandarts, die wettelijk bevoegd zijn een rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die mondzorg verleent te vertegenwoordigen.

Zie artikel 5 lid 6 van de statuten van de KNMT voor de exacte formulering over buitengewoon leden.

De rechten van buitengewoon leden verschillen van die van gewone leden of andere soorten leden. Belangrijk om te weten is dat je geen aanspraak kunt maken op de individuele klachtenregeling en ook geen stemrecht hebt in de verenigingsdemocratie.

Het bestuur van de KNMT beoordeelt personen die een aanvraag doen voor het buitengewoon lidmaatschap. Daarvoor is een goed beeld nodig van de aanvrager en de relatie met de mondzorg.

De contributie voor buitengewoon leden bedraagt jaarlijks € 1.218,- + toeslag voor de tandartsen die werkzaam zijn in de praktijk en geen lid zijn van de KNMT.

Als praktijkeigenaar aanmelden voor buitengewoon lidmaatschap

Voordelen KNMT-lidmaatschap