facebook

Buitengewoon lid worden van de KNMT

Personen die in de mondzorg werken en geen tandarts zijn, kunnen buitengewoon lid worden van de KNMT als ze aan de juiste voorwaarden voldoen.

Een voorwaarde voor alle buitengewone leden is dat je werkzaam bent in de mondzorg. Het lidmaatschap is altijd persoonlijk en gekoppeld aan een natuurlijk persoon.

Het buitengewoon lidmaatschap is globaal geformuleerd mogelijk voor:

  • degenen die zijn opgeleid tot tandarts of tandarts-specialist en in de mondzorg werken en geen rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die mondzorg verleent vertegenwoordigen;
  • academici die in de mondzorg werken en geen rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die mondzorg verleent vertegenwoordigen;
  • andere natuurlijke personen, geen tandarts, die wettelijk bevoegd zijn een rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die mondzorg verleent te vertegenwoordigen waarbij de tandartsen die daaraan verbonden zijn KNMT lid zijn en blijven.

Zie artikel 5 lid 6 van de statuten van de KNMT voor de exacte formulering over buitengewoon leden.

Buitengewone leden hebben eigen rechten, deze verschillen van die van gewone leden of andere soorten leden. Belangrijk om te weten is dat je geen aanspraak kunt maken op de individuele klachtenregeling en ook geen stemrecht hebt in de verenigingsdemocratie.

Het bestuur van de KNMT beoordeelt personen die een aanvraag doen voor voor het buitengewoon lidmaatschap. Daarvoor is een goed beeld nodig van de aanvrager en de relatie met de mondzorg.

Als praktijkeigenaar aanmelden voor buitengewoon lidmaatschap

Niet-praktijkeigenaren die zich willen aanmelden: mail naar de afdeling administratie

Voordelen KNMT-lidmaatschap