Opleiding tandprotheticus

De tandprotheticus is de expert voor het aanmeten en vervaardigen van protheses die uit de mond zijn te nemen - oftewel een klik- of kunstgebit. Hij oefent een wettelijk erkend beroep uit en heeft zowel de nieuwste technische als medische kennis.

De deskundigheid van een tandprotheticus is toegespitst op het herstel van kauwvermogen van patiënten die volledig of gedeeltelijk tandloos zijn. Tandprotheticus is een beschermd beroep onder de Wet BIG, maar kent geen BIG-registratie. Tot het gebied van deskundigheid van de tandprotheticus worden gerekend:

  • het onderzoeken van de mond van de patiënt, gericht op het verkrijgen van de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van een gebitsprothese;
  • het aanmeten, vervaardigen, passen een aanbrengen van een volledige gebitsprothese voor de bovenkaak en de onderkaak bij een patiënt van wie de kaakwallen zijn hersteld van de gebitsextractie;
  • het aanmeten, vervaardigen, passen een aanbrengen van een gebitsprothese voor de bovenkaak dan wel de onderkaak bij een patiënt van wie de desbetreffende kaakwal is hersteld van de gebitsextractie en in wiens mondholte zich geen gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van een gebitsprothese;
  • het verstrekken aan een patiënt van raad en informatie met betrekking tot de gebitsprothese of het gebruik daarvan.
  • het op schriftelijke verwijzing van de betrokken tandarts aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een gebitsprothese bij een patiënt in wiens mondholte zich gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van een gebitsprothese.

Samenwerking tandarts

Een tandprotheticus kan patiënten zonder eigen tanden of kiezen zelfstandig behandelen. Voor patiënten die nog eigen tanden of kiezen hebben werkt de tandprotheticus op verwijzing door een tandarts.

Praktijkrichtlijn verwijziging tandarts naar een tandprotheticus (pdf)

Meer informatie over het beroep tandprotheticus

De vereniging van tandprothetici ONT heeft een website met meer informatie voor (aankomend) tandprothetici. Er is ook een speciale website voor patiënten over kunstgebitten.