Opleiding tot mondhygiënist

Mondhygiënist word je door de vierjarige voltijds hbo-opleiding Mondzorgkunde te volgen.

Het eerste studiejaar heet de propedeuse. Daarna volgt de driejarige hoofdfase. Na succesvolle afronding van de opleiding, mag de student zich 'mondhygiënist' noemen. Het is niet mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen. De opleiding is overwegend praktijkgericht. Meteen vanaf de start oefenen de studenten op zogenaamde 'fantoomhoofden'. Ook doen ze ervaring op bij elkaar. Aan het eind van het eerste jaar behandelen de aankomende mondhygiënisten de eerste echte patiënten in de kliniek van de opleiding.

De opleiding Mondzorgkunde is aan de volgende hogescholen te volgen:

Vooropleiding

Je moet een havo-, vwo- of mbo- (niveau 4) diploma hebben om Mondzorgkunde te kunnen doen. Daarnaast is goede kennis van scheikunde, biologie en Engels gewenst. Indien je een mbo-diploma hebt behaald moet je scheikunde en biologie hebben gevolgd.