facebook

Opleiding tot kaakchirurg

Kaakchirurg (of mka-chirurg) word je niet zomaar. Eerst volg je de opleidingen Tandheelkunde én Geneeskunde en daarna volg je de specialisatie Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Opleidingseisen kaakchirurg

De kaakchirurg werkt op de grens van tandheelkunde en geneeskunde. Hij heeft ook deze beide universitaire studies afgerond. Aansluitend heeft hij nog een specialistenopleiding Kaakchirurgie gevolgd.

Kaakchirurgen staan geregistreerd in het specialistenregister voor kaakchirurgie.

Opleidingen Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Opleiding kaakchirurgie Amsterdam

Opleiding kaakchirurgie Groningen

Opleiding kaakchirurgie Nijmegen

Opleiding kaakchirurgie Rotterdam

Opleiding kaakchirurgie Utrecht