Filters

Ik ben ontevreden. Wat nu?

Bent u ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van uw tandarts? Dit is wat u eraan kunt doen.

Stap 1. Ga in gesprek met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Stap 2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is opgericht door de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan wanneer u ontevreden bent.

Neem contact op met tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Stap 3. Klachtbemiddeling via KNMT klachtenservice

Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met uw tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenservice. Nadat u klachtbemiddeling heeft aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw zorgaanbieder/tandarts op. 

Wanneer uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Let op: u kunt alleen gebruik maken van de KNMT-klachtenservice als uw zorgaanbieder/tandarts bij de KNMT-klachtenservice is aangesloten. Het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) kan u hierover informeren.

Aanmeldingsformulier voor klachtbemiddeling

Stuur bij het indienen van uw klacht een brief als bijlage mee.

Zonder brief kan een klacht NIET in behandeling worden genomen.

De brief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Vermeld de praktijknaam en plaats waar u behandeld bent.
  • Vermeld de naam en voorletters van de tandarts over wie u klaagt.
  • Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk.
  • De klacht moet gaan over een behandeling tussen nu en 5 jaar geleden.
  • Vermeld wat u de tandarts verwijt.
  • Vermeld wat u wilt bereiken met het indienen van een klacht.

Let op: bij het indienen via de website mogen de bijlagen die u meestuurt met het formulier samen niet groter zijn dan 20 MB

Privacy gewaarborgd

De KNMT streeft ernaar om privacy te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In de privacyverklaring (pdf) informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Kosten

Aan de klachtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Lees het volledige klachtenreglement van de KNMT (pdf)