Patiënten informeren

Hoe zorg je voor een patiëntgerichte praktijk? En wat is er wettelijk nodig?

Hoe pak je dat aan?

1. Vooraf: informatie over je praktijk

Patiënten hebben recht op keuze-informatie over de aangeboden zorg, inclusief informatie over tarieven, kwaliteit en ervaringen van andere patiënten. Om je patiënten informatie te bieden over ervaringen van andere patiënten kun je onder andere gebruikmaken van Patiëntenvertellen.nl. Je voldoet dan meteen ook aan een van de herregistratie-eisen van het KRT. Keuze-informatie kun je het best via je website verspreiden. Het is ook verplicht een prijslijst voor materiaal- en techniekkosten op je website te publiceren.

2. Ter plaatse: informatie over mondzorg

De KNMT biedt je allerlei handige informatie en materialen om patiënten te informeren over allerhande relevante zaken, bijvoorbeeld in je wachtkamer.

Allesoverhetgebit.nl voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over mondzorg

3. In de stoel: informatie over het behandelplan

Geef goede voorlichting over behandelingen:

Waar moet een patiënt op kunnen rekenen?

 • Geef uitleg over de behandeling en de aanpak
 • Bespreek voor- en nadelen behandeling
 • Bespreek alternatieve mogelijkheden (kan zijn: niet behandelen, als er geen alternatieve behandelingen zijn), en de voor- en nadelen daarvan
 • Controleer of de patiënt de gegeven informatie begrijpt
 • Verstrek een (complete) begroting als de behandeling € 250 of meer kost
  • Inclusief benodigde röntgenfoto’s + beoordeling daarvan
  • Inclusief materiaal- en techniekkosten
 • Bereken materiaal- en techniekkosten één-op-één door; op verzoek kan de patiënt de factuur ervan inzien
 • Vraag toestemming voor de behandeling (tot en met 11 jaar aan ouder/verzorger, 12 t/m 15 jaar aan ouder/verzorger én kind; zie ook: 'Kinderen in de stoel; wie geeft er toestemming?')
 • Vraag akkoord op de begroting
 • Noteer dit alles in het dossier

Tips voor het omgaan met mondige patiënten

Informatie verstrekken aan de patiënt, hoe zit het daarmee?
Of behandelingen onder zijn verzekering vallen en op welke vergoedingen een patiënt precies recht heeft, is lang niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Wat mogen patiënten hierin verwachten van hun tandarts, en wat niet?

4. Na de behandeling: de rekening

Maak je geen gebruik van een factoringmaatschappij? Dan kun je de KNMT-Betalingsvoorwaarden gebruiken.

5. Informatie over het omgaan met klachten (en complimenten!)

Informeer je patiënten hoe je omgaat met klachten. Het hebben van een klachtenregeling is wettelijk verplicht. Daarnaast moet je patienten informeren hoe zij een klacht kunnen indienen - of een compliment, want dat mag natuurlijk ook! Met de KNMT-Klachtenservice voldoe je eenvoudig aan de wettelijke verplichting. 

Zie ook: Klacht? Compliment? Kans!