facebook

Rechtspraak in de tandartspraktijk; behandeling onder bewind

Mark Zwartkruis
2 minuten
Rechter zit achter tafel met beeld van vrouwe Justitia
De KNMT ontvangt regelmatig vragen van leden over onder bewind staande patiënten en wat de regels zijn omtrent het behandelen bij dergelijke omstandigheden. Een recente uitspraak van de rechtbank biedt een mooi, concreet voorbeeld om van te leren. We hebben de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet.

De casus

Een patiënt liet een noodzakelijke behandeling uitvoeren bij de tandarts. Er was sprake van forse pijnklachten en dus viel het onder spoedzorg. De tandarts wist echter niet dat de patiënt in kwestie onder bewind stond. Na het uitsturen van de nota (via Infomedics), ontvangt de tandarts tot zijn verbazing dan ook een reactie van een bewindvoerder die weigert te betalen. De bewindvoerder stelt dat de tandarts via het bewindregister op de hoogte had kunnen zijn van de situatie en eerst om toestemming had moeten vragen.

Infomedics stelt dat de patiënt, ondanks het beschermingsbewind, handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd is om te beslissen over de benodigde zorg en dat dit niet tot de bevoegdheden van de bewindvoerder behoort. Toestemming was volgens hen dan ook niet nodig. Daarnaast geldt dat een tandarts vanwege beroepsgeheim ook niet op eigen initiatief contact op had mogen nemen met de bewindvoerder, aldus Infomedics. De tandarts in kwestie voegt daaraan toe dat het om een noodzakelijke behandeling ging en een duurder alternatief hierdoor voorkomen is.

De uitspraak

De rechtbank heeft de zaak bekeken en oordeelde, geparafraseerd, als volgt:

De patiënt stond ten tijde van behandeling onder bewind. De bewindvoerder van de patiënt had hem toestemming moeten geven voor een behandeling bij de tandarts. Nu dat niet is gebeurd, is er sprake van een ongeldige rechtshandeling.

De manier waarop dit alles heeft plaatsgevonden, is dus niet zoals het officieel had gemoeten. Goed om te weten. Maar wat betekent dit nou voor de tandarts?

Behandeling onder bewind

Wanneer de tandarts op de hoogte was geweest van het bewind of dit had horen te zijn, zou er geen vergoeding verhaald kunnen worden op de patiënt. Hier is dat echter niet het geval. De tandarts was weliswaar niet op de hoogte, maar gezien de pijnklachten kon hij in overeenstemming met zijn zorgplicht direct tot de noodzakelijke behandeling overgaan zonder eerst het curatele- en bewindregister te raadplegen.

De gevorderde hoofdsom van Infomedics is dan ook toewijsbaar en de bewindvoerder dient de nota’s te betalen. Een uitspraak die voor tandartsen in vergelijkbare situaties iets meer duidelijkheid schept: bij spoedzorg* mag direct worden overgegaan tot de noodzakelijke behandeling en hoeft niet eerst het curatele- en bewindregister geraadpleegd te worden.

*Wat onder spoedzorg verstaan wordt, is te vinden in de KNMT praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren

Meer informatie over patiënten met wettelijke vertegenwoordigers