EU verbiedt gebruik amalgaam bijna helemaal vanaf 2025

Karel Gosselink
2 minuten
Image
amalgaam
Vanaf 1 januari 2025 mag tandheelkundig amalgaam niet meer worden gebruikt in de Europese Unie (EU), tenzij er een medische noodzaak voor is. Dit volgt uit de Kwikverordening, die op 10 april is aangenomen door het Europees Parlement.

Amalgaam alleen bij specifieke medische behoefte

Amalgaam mag vanaf januari volgend jaar niet meer worden gebruikt voor tandheelkundige behandelingen in de Europese Unie, tenzij dit vanwege specifieke medische behoeften van de patiënt strikt noodzakelijk wordt geacht door de tandarts die de behandeling verricht. Ook de productie van amalgaam in de EU en de uitvoer ervan is vanaf 1 januari verboden.

Einde aan uitfasering amalgaam

Dit alles is het gevolg van het aannemen van de Kwikverordening op 10 april door het Europees Parlement. Hiermee komt een eind aan het idee van uitfasering van amalgaam per 2030, waarvoor de Council of European Dentists (CED) had gepleit.

Weinig gevolgen voor Nederlandse tandarts

Voor de Nederlandse tandartsen heeft de afschaffing van het amalgaamgebruik naar verwachting weinig gevolgen, omdat minder dan 1 procent van de vullingen die nu worden gemaakt bestaan uit amalgaam. In Nederland is het gebruik van composiet inmiddels gemeengoed geworden bij tandheelkundige behandelingen. Ook wordt in de opleiding Tandheelkunde in Nederland al 20 jaar geen onderwijs meer gegeven in het gebruik van amalgaam bij tandheelkundige behandelingen.

Amalgaam nog veel gebruikt in Europa

Er zijn echter nog steeds Europese landen waar amalgaam nog veelvuldig wordt gebruikt als vulmiddel. Dat was aanleiding voor de CED om bij het Europees Parlement voor een geleidelijke afbouw van amalgaam te pleiten. Dit zou eraan bijdragen dat goede mondgezondheid voor alle Europese burgers bereikbaar blijft tegen aanvaardbare kosten. Bovendien zijn er in sommige landen nog onvoldoende tandartsen opgeleid in het werken met alternatieve vulmaterialen, aldus de CED. De KNMT steunde de CED hierin. 

Uitstel mogelijk tot 30 juni 2026

De CED heeft zijn zorgen gedeeld met de Europese Commissie, die hier gedeeltelijk aan tegemoet is gekomen door een onderbouwde ‘opt out’ voor landen mogelijk te maken tot 30 juni 2026. Dit houdt in dat landen tot die datum af mogen wijken van het amalgaamverbod als blijkt dat mensen met een laag inkomen hierdoor onevenredig worden getroffen, omdat er voor hen geen alternatieve vulmaterialen beschikbaar zijn tegen aanvaardbare kosten.