Checklist cosmetische mondzorgbehandeling

Het is belangrijk dat tandarts en cliënt gezamenlijk tot de juiste zorgvraag en een afgewogen invulling van de te kiezen behandeling komen. De cliënt moet een weloverwogen keuze kunnen maken en goed weten waaraan hij/zij begint.
tandarts in gesprek met patiënt

Voor de aanvang van een cosmetische behandeling waarbij gezond tandweefsel van meerdere tanden wordt opgeofferd, zal naast een week bedenktijd ook een consultatie plaatsvinden waarin in ieder geval de onderstaande onderwerpen aan de orde komen.

In het patiëntendossier wordt gedocumenteerd dat de cliënt heeft aangegeven dat deze onderwerpen zijn besproken en dat daarover voldoende informatie is gegeven. 

Bespreken voor cosmetische behandeling

Te bespreken voor aanvang van een curatieve cosmetische behandeling:

 • De zorgverlener heeft de cliënt gevraagd naar zijn/haar medische geschiedenis en actuele gezondheid.
 • De cliënt weet hoe het beoogde cosmetische resultaat er uit gaat zien en heeft dat met mensen om hem/haar heen besproken.
 • De cliënt weet wat hij/zij tijdens de behandeling kan verwachten en welke nazorg na behandeling nodig is.
 • De cliënt kent de risico’s van deze behandeling. De cliënt is bewust van mogelijke complicaties en weet wat voor extra behandelingen er later misschien nodig zijn.
 • De cliënt weet dat (een deel van) de voorgestelde behandeling niet medisch noodzakelijk is, maar leidt tot een fraaier cosmetisch resultaat.
 • De cliënt heeft schriftelijk of digitaal een prijsopgave ontvangen.
 • De cliënt weet welke andere behandelingen mogelijk zijn met de bijbehorende voor- en nadelen, zoals verschillen in prijs en cosmetische resultaat.
 • De cliënt weet dat elke cosmetische restauratie op den duur vervangen of gerepareerd moet worden.
 • De cliënt weet wie hem/haar gaat behandelen en wie eventueel ook nog (delen van) de behandeling gaat uitvoeren.
 • De cliënt weet dat het cosmetische deel van de behandeling waarschijnlijk niet vergoed wordt.
 • De cliënt heeft zich laten informeren door de zorgverzekeraar over de vergoeding van het eventuele overige (medisch noodzakelijke) deel van behandeling.
 • De cliënt weet welke garanties de tandarts geeft op de levensduur van de cosmetische restauraties.
 • De cliënt weet dat als er achteraf problemen zijn door de behandeling hoe en waar hij/zij een klacht kan indienen.

Bespreken voor vastzetten cosmetische restauraties

Te bespreken voor aanvang van het definitief vastzetten van de cosmetische restauraties (alleen bij indirecte restauraties zoals ‘facings’ en kronen)

 • De vorm en positie van de tijdelijke restauraties zijn zoals de cliënt het wil en heeft dat met mensen om zich heen besproken.
 • De kleur van de definitieve restauraties is zoals de cliënt het wil en hij/zij weet dat als de restauraties vastgezet zijn de kleur niet meer kan worden veranderd.

Tip!
Download de printversie van Checklist Cosmetische behandeling voor cliënten en gebruik deze tijdens het consult. Zo weet je zeker dat je alles bespreekt wat nodig is.

Naar de overzichtspagina Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg